Trening av hund – hva sier Mattilsynet?


I Norge er det Mattilsynet som forvalter dyrevelferdsloven. Og på Mattilsynets nettsider ligger det en artikkel, som gjør rede for tilsynets tolkning av loven når det gjelder trening av hund. Her er hovedpunktene i artikkelen. Alle punktene og de medfølgende kommentarene er kopiert rett fra artikkelen:

  • Hundeeiere og andre som trener hunder, skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører (jf. § 6.):

Det betyr at den som trener hunden må ha kunnskap og praktisk evne til å trene hund i overensstemmelse med dyrevelferdsregelverket. Dette innebærer at han eller hun må ha innsikt i hvordan treningen påvirker hundens atferd og velferd.

Unntak fra dette gjelder ved såkalt aversjonstrening som skal forhindre at hunden jager beitedyr, tamrein og klovvilt, forutsatt at treningen utføres av en person som tilfredsstiller krav til kompetanse. Forbudet innebærer at det heller ikke er lov å benytte «usynlige» strømgjerder.

  • Det er forbudt å utøve vold mot dyr (jf. § 14.):

Å bite, sparke eller slå hunden, strupe hunden (klemme sammen luftrøret) og å løfte hunden etter hodet, beinet, halen, ørene, skinnet, pelsen eller halsbåndet blir av Mattilsynet vurdert som vold. Andre handlinger som medfører smerte eller fare for skade på hunden kan også etter omstendighetene vurderes som vold, for eksempel harde rykk i halsbåndet, å klype eller dra hunden i nakkeskinnet eller ørene, tråkke hunden på potene med mer.

  • Hunden skal ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger eller belastninger under trening (jf. § 26.):

Tidligere var det en vanlig oppfatning at du fikk en lydig hund dersom du fikk demonstrert at du var sjefen over hunden. Det var også vanlig å straffe hunden hvis den ikke gjorde som forventet, for eksempel ved å klype den i nakkeskinnet eller påføre annet ubehag. Dette er ikke lenger anbefalt metode.

I artikkelen står det også:

  • Din viktigste jobb som hundeeier er å gi hunden et godt liv,  og da er det viktig at den føler seg trygg sammen med deg.
  • Det er en god ide å gå på kurs og søke råd hos erfarne hundetrenere når du skal begynne å trene hunden, men ikke følg rådene ukritisk. At noen har lang erfaring trenger ikke bety at de har oppdatert kunnskap, og det er hundeeieren (du) som er ansvarlig for hva du utsetter hunden din for.

Les også: Belønningsbaserte vs. straffbaserte treningsmetoder – hva sier forskningen?

Kilder:

Trening av hund – hva er lov?

Dyrevelferdsloven

Forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund

Facebook
Twitter
LinkedIn