Innhold

Innledning

Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvordan Hun om Hund (registrert som Emma Mary Garlant / org.nr. 913 636 104 MVA) behandler personopplysninger.

Emma Mary Garlant er behandlingsansvarlig for behandling av alle personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt via e-post: emma@hunomhund.no.

Sist endret september 2023.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person. Eksempler kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Opplysninger om adferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Dette kan for eksempel være opplysninger om hva du hvilke TV-serier du ser på, og hvor du befinner deg.

Sensitive personopplysninger er opplysninger om deg som forteller om din rasemessige eller etniske bakgrunn, om dine politiske, filosofiske eller religiøse oppfatninger, helseforhold, seksuelle forhold, og eventuelle opplysninger om at du har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, samt medlemskap i fagforeninger, er definert som sensitive personopplysninger.

Med behandling menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

1. Når samler Hun om Hund inn personopplysninger?

Hun om Hund vil aldri behandle flere personopplysninger enn nødvendig, og aldri behandle sensitive personopplysninger. Hun om Hund behandler alltid personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Hun om Hund behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

– Du gjennomfører et kjøp

– Du gjennomfører et kurs

– Du bestiller rådgivning

– Du sender en henvendelse

– Du deltar i en konkurranse

– Du besøker hjemmesiden 

– Du abonnerer på Hun om Hund sitt nyhetsbrev

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker nettsiden og/eller gjennomfører et kurs.

2. Hva slags personopplysninger samles inn?

Hun om Hund samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål. Nedenfor følger det informasjon om personopplysninger som behandles.

Kundeforhold

Du gjennomfører et kjøp

Hun om Hund behandler navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og dine kjøp for at du skal kunne gjennomføre kjøp på hunomhund.no.

Kortnummer oppbevares ikke av Hun om Hund, og alle korttransaksjoner og skjer gjennom betalingstjenesten Stripe (se punkt 3).

Når du gjennomfører et kjøp, oppretter du en samtidig en bruker på Mine sider på hunomhund.no. Her kan du se alle ordrene dine samt få tilgang på eventuelle medlemskap, kurs, kursbevis og forelesinger. Opplysningene på din profil på Mine sider er de samme som du oppgir når du gjennomfører et kjøp. Her kan du lese mer om hvordan du kan bruke Mine sider: https://hunomhund.no/hvordan-bruke-mine-sider/

Behandlingsgrunnlaget er avtaleoppfyllelse.

Du gjennomfører et kurs

Når du gjennomfører et kurs, registreres progresjon, svar på quizer og svar på avsluttende prøve.

Behandlingsgrunnlaget er avtaleoppfyllelse.

Du bestiller rådgivning

Hun om Hund behandler navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og andre personopplysninger du selv oppgir, når du bestiller og mottar rådgivning. Du bør ikke oppgi flere personopplysninger enn nødvending, og ingen sensitive personopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget er avtaleoppfyllelse og samtykke.

Du sender en henvendelse

Hun om Hund behandler e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen for å besvare din henvendelse via e-post.

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av at behandlingen er nødvendig og Hun om Hund har en berettiget interesse i å besvare henvendelser til oss og oppfylle ditt ønske om svar på henvendelser til oss.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Du deltar i en konkurranse

Når du deltar i en konkurranse på sosiale medier, registreres din profil på sosiale medier. Hvis du vinner og har krav på tilsendt premie, behandles også navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Du abonnerer på Hun om Hund sitt nyhetsbrev

Hun om Hund behandler e-postadresse for å sende nyhetsbrev. Hun om Hund sender nyhetsbrev kun til de som har meldt seg på det.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Overholde rettslige forpliktelser

Hun om Hund lagrer og utleverer opplysninger hvis det er en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter regnskaps- og skattelovgivningen.

Behandlingsgrunnlaget er rettslig plikt.

3. Databehandlere og tredjeparter

Hun om Hund benytter seg av eksterne tjenesteleverandører for å kunne utføre oppgaver. Enkelte av disse er databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av Hun om Hund, mens andre er tredjeparter som behandler personopplysninger på egne vegne.

Databehandlere

Hun om Hund bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller er det inngått avtaler med databehandlerne for å ivareta dine rettigheter og sikkerhet for dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen.

Hun om Hund benytter seg av følgende databehandlere per i dag:

– Syse

Nettsiden hunomhund.no har server hos Syse. Syse er en norsk hostingleverandør. https://www.syse.no/

– Stripe

Stripe er en global betalingstjeneste og er en trygg og rask måte å betale på nettet. Stripe lar kjøperen betale og overføre penger uten å måtte dele sine betalingsopplysninger med selger: https://stripe.com/no/

– Vipps

Vipps er en norsk mobilapp og betalingstjeneste: https://vipps.no/

– Brevo

Hun om Hund bruker Brevo for å sende ut nyhetsbrev.

https://www.brevo.com/en/legal/privacypolicy/

– Microsoft

Hun om Hund bruker skjemaene til Microsoft Forms.

https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes

Det er en målsetting for oss at all behandling av personopplysninger skal foretas innenfor EØS, men det vil kunne være at vi benytter leverandører eller behandler personopplysninger utenfor EØS. I slike tilfeller vil overføring og behandling utenfor EØS skje i land godkjent av EU-kommisjonen eller i samsvar med gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger etter GDPR kapittel V.

Tredjeparter

Hun om Hund benytter seg av tredjepartstjenester som for eksempel elementer fra Google, Facebook, YouTube, Vimeo og Instagram, hvor du som bruker kan ha en egen brukerkonto hos tredjepartstjenesten som er innebygget. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, og du oppfordres til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernerklæringer.

Benyttes det transportører for å sende deg varer, utleveres dine kontaktopplysninger til slik transportør.

4. Informasjonskapsler (cookies)

Hun om Hund bruker minimalt med informasjonskapsler (cookies) på hunomhund.no. Noen er nødvendige for å aktivere de grunnleggende funksjonene på dette nettstedet, for eksempel å gi sikker pålogging eller å justere samtykkepreferansene dine. Disse informasjonskapslene lagrer ingen personlig identifiserbar data.

5. Hvor lenge personopplysningene oppbevares

Hun om Hund oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som er vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks. lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon mv. Personopplysninger knyttet til Hun om Hunds oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt, som for eksempel plikt til å føre regnskap.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

6. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til emma@hunomhund.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger Hun om Hund behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be Hun om Hund rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be Hun om Hund om å slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som det er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be Hun om Hund begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Du har rett til å protestere på Hun om Hunds behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Dersom Hun om Hund behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be om å få overført opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage

Du kan klage over Hun om Hunds behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Les mer om dine rettigheter på nettsidene til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/