Belønningsbaserte vs. straffbaserte treningsmetoder – en superkort forklaring

Fagstoff og tips

Grovt sett eksisterer det to måter å trene hund på: Belønningsbasert trening og straffbasert trening.

Oppnå velbehag vs. unngå ubehag

Belønningsbasert trening går ut på å fokusere på den riktige atferden, legge miljøet til rette for at den atferden oppstår, og deretter belønne hunden, slik at man får mer av den riktige atferden. Hunden utfører riktig atferd for å oppnå velbehag.

(Av de fire konsekvensene i operant betinging benytter man seg hovedsaklig av positiv forsterkning og negativ straff).

Straffbasert trening går derimot ut på å fokusere på feil atferd, og deretter påføre hunden ubehag av varierende type og grad for å få hunden til å slutte med den atferden, slik at man på den måten får mer av den riktige atferden. Hunden utfører riktig atferd for å unngå ubehag.

(Av de fire konsekvensene i operant betinging benytter man seg hovedsaklig av negativ forsterkning og positiv straff).

Eksempel:

For å få hunden til å ikke hoppe på mennesker, vil en som bruker belønningsbaserte metoder belønne hunden når han har alle labbene på bakken, og sørge for at disse belønningene ikke kommer hvis han hopper: Hunden utfører riktig atferd for å oppnå velbehag.

Mens en som driver straffbasert trening, vil kanskje si hardt «nei» eller sparke til hunden hvis han hopper, og ikke si «nei» hvis han ikke hopper: Hunden utfører riktig atferd for å unngå ubehag.

Belønningsbasert trening:

Hunden utfører riktig atferd: Oppnår velbehag.

Hunden utfører feil atferd: Oppnår ikke velbehag.

Straffbasert trening:

Hunden utfører riktig atferd: Unngår ubehag.

Hunden utfører feil atferd: Påføres ubehag.

Som du kan lese ved å klikke her, så er det belønningsbasert trening de fleste oppdaterte hundetrenere forholder seg til.

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 09.10.2017 )