Administrasjon/kontakt

Hun om Hund er registrert i Enhetsregisteret under foretaksnavnet Emma Mary Garlant

Organisasjonsnummer: 913 636 104 MVA

Adresse: Tangelandeien 34, 1894  RAKKESTAD

Kontonummer: 15060477466

Vipps: 511758

Telefonnummer: 481 30 698

E-post: emma@hunomhund.no