Forskning: Sammenheng mellom smerter og frykt for lyder

Begrepet lydvarhet, eller sensitivitet for lyder, omfatter frykt, angst eller fobi utløst av nettopp lyder. Hva slags typer lyder varierer. De typiske er torden og fyrverkeri, men mange hunder er generelt vare på alle slags høye lyder, som hvis noen mister et nøkkelknippe i gulvet.

Hvordan hundene reagerer atferdsmessig varierer også. Skjelving, pesing og forsøk på å gjemme seg er vanligst, og de tegnene som de fleste kjenner igjen. Men stress/frykt kan uttrykkes på mange måter.

Dessverre er det mange hunder som sliter med lydvarhet, og de bakenforliggende årsakene til dette atferdsproblemet er fremdeles veldig uklart.

Lenge var det en oppfatning om at det så godt som alltid skyldes manglende miljøtrening i sosialiseringsperioden, men det er mye som tyder på at genetikk spiller en stor rolle.

Videre er det kjent at hos mennesker er det en sammenheng mellom sensitivitet for lyder og smerte. Forskere i en nylig utgitt studie ville derfor undersøke om de fant en tilsvarende sammenheng hos hunder.

Metoder

Forskerne brukte opplysninger som de fikk ut fra journalene til hunder som hadde vært til behandling ved The Animal Behaviour Clinic ved University of Lincoln i England.

De valgte ut 20 hunder som alle var diagnostisert som lydvare, som de delte i to grupper:

10 av hundene hadde smerter i musklene og/eller leddene.

10 av hundene hadde ikke smerter.

Så kjørte de dataene gjennom statistiske analyser.

Resultater

Analysene viste forskjeller mellom de to gruppene:

Hundene i begge gruppene reagerte på lyder med å skjelve og gjemme seg – men 8 av de 10 hundene med smerter viste også frykt for stedet hvor de hadde hørt lydene. Til sammenligning ble denne generaliseringen kun observert hos 2 av de 10 hundene fra den andre gruppen.

Forskerne understreker at selv om dette er en indikasjon på at det er en sammenheng mellom smerte og lydvarhet, kan ikke resultatene si noe om hvorfor. De mener likevel det er sannsynlig å anta at det kan komme av følgende: De bestemte lydene gjør at en hundene skvetter, noe som gjør at musklene spenner seg, og for de med smerter i muskler/ledd vil lydene derfor oppleves som direkte smertefulle. Dette igjen kan gjøre at hundene med smerter forbinder også stedene der lydene ble produsert med smerte, og slik generaliseres frykten og tilstanden blir verre.

Noe annet interessant de fant, var at 8 av de 10 hundene med smerter viste frykt for fremmede hunder, mens det samme tallet var igjen 2 av 10 for de uten smerter. Dette mener de kan komme av de samme mekanismene, altså at hundene med smerter forbinder andre hunder med smerter. Fordi interaksjon med hunder jo ofte innebærer fysisk kontakt i form av lekeslåssing o.l.

Forskerne fant også at hundene med smerter begynte å vise tegn på frykt for lyder mye senere i livet enn de andre hundene; de var i gjennomsnitt 4 år eldre enn de andre hundene. De foreslår at det kan komme av at hundene rammes av de aktuelle smertene ofte etter at de har levd noen år. Men også blant de andre hundene oppsto lydvarheten i voksen alder, noe som viser at manglende miljøtrening ikke alltid er en årsak til disse problemene.

Alle hundene som hadde smerter, ble behandlet for smertene med smertestillende medisiner i behandlingsperioden, og de viste alle forbedringer av behandlingen.

Kilder:

Noise Sensitivities in Dogs: An Exploration of Signs in Dogs with and without Musculoskeletal Pain Using Qualitative Content Analysis (fulltekst)

Facebook
Twitter
LinkedIn