Forskning: Forskere har laget et standardisert program for sosialisering av valper hos oppdretter

Alle valper må sosialiseres og miljøtrenes for å bli velfungerende individer som voksne. Studier viser at det er sammenheng mellom atferdsproblemer hos voksne hunder og manglende miljøtrening og sosialisering som valp. Deriblant fryktsomhet, separasjonsangst, aggresjon, redusert læringsevne og dårlig stressmestring. Dessuten kan ikke sosialisering og miljøtrening i voksen alder gjøre opp for manglende miljøtrening og sosialisering som valp. Det er med andre ord opp i stor grad opp til oppdretter å gjøre denne viktige jobben.

For å gjøre miljøtrening og sosialisering mest mulig virkningsfullt, og på en så enkel og billig måte som mulig, ville forskere utvikle et standardisert program for sosialisering og miljøtrening. (På engelsk kalles begge deler «socialization»).

Programmet ble laget på bakgrunn av det annen forskning sier om valpers atferd og utvikling, slik at alle punktene ble skreddersydd for valpenes utvikling fra de er født til de er 6 uker gamle.

Testet på seks kull

Programmet ble testet på seks kull, og effekten av programmet ble evaluert, både rett etter programmet var ferdig (da de var 6 uker gamle) og når hundene var 8 måneder gamle.

Hundene var av rasen labrador og golden retriever, samt et kull med blandingshunder. Alle ble født på et avlssenter for servicehunder i England.

Hvert kull ble delt inn i to grupper med omtrent lik fordeling av kjønn: Gruppe 1  gikk gjennom det vanlige programmet (Bilde A), mens valpene i gruppe 2  gikk gjennom både dette programmet og det nye programmet. (Bilde B).

Bilde A. Programmet som allerede ble fulgt på avlssenteret, og som begge gruppene gikk gjennom. Trykk på bildet, så åpner det seg i ny fane. (Tabellen er tatt fra “Improving puppy behavior using a new standardized socialization program”)

Bilde B. Det nye programmet, som kun gruppe 2 (ES) gikk gjennom. Trykk på bildet, så åpner det seg i ny fane. (Tabellen er tatt fra “Improving puppy behavior using a new standardized socialization program”)

Valpene i gruppe 2 fikk den ekstra miljøtreningen og sosialiseringen én gang om dagen fem dager i uken, fra den dagen de ble født og fram til de var 6 uker gamle. (Alle valpene gikk gjennom programmene hver for seg). Tiden som ble brukt på det nye programmet, var per valp 5 minutter i ukene 1–2, 10 minutter i ukene 3–4 og 15 minutter i ukene 5–6.

Lovende resultater

Effekten av det nye programmet på valpenes atferdsutvikling ble målt første gangen når valpene var 6 uker gamle, og det ved hjelp av en bestemt atferdstest, Puppy Profiling Assessment (PPA). Under denne testen ble valpene utsatt for åtte forskjellige stimuli, og hver valp fikk en samlet PPA-skår for alle stimuliene.

Også når de hadde fylt 8 måneder, ble hundenes atferd evaluert. Denne gangen ved hjelp av et spørreskjema som hundeføreren besvarte: Puppy Walking Questionnaire PWQ. Det består av 40 spørsmål som måler ni egenskaper hos hunder (separation-related behavior, distraction, excitability, general anxiety, trainability, animal chase, attachment, body sensitivity, energy level).

Resultatene viste signifikante effekter av det nye programmet på valpenes atferdsutvikling.

Generelt hadde hundene i gruppe 2 høyere PPA-skår når de var 6 uker gamle (høyt er bra), og PWQ-evalueringen viste at de skåret lavere på seperasjonsrelatert atferd (separation-related behavior), angst (general anxiety), hvor lett de distraheres (distraction), og følsomhet på kroppen (body sensitivity) enn gruppe 1.

Forskerne konkluderer dermed at det nye programmet med fordel kan brukes av oppdrettere.

Kilde: 

Improving puppy behavior using a new standardized socialization program. Helen Vaterlaws-Whiteside og Amandine Hartmann (2017). (Abstract)

Facebook
Twitter
LinkedIn