Et enkelt tips for å unngå kleine hilsesituasjoner

Noen synes det er vanskelig å møte kjentfolk på tur, på grunn av hundens atferd. I mange tilfeller er det snakk om at hunden blir så ivrig at den hopper og/eller bjeffer, i andre tilfeller er det snakk om at man er midt i et opplegg for å gjøre hunden mindre redd. I alle tilfelle kan det lett oppleves som stressende å stoppe opp og prate med folk man møter. Spesielt hvis vedkommende blir veldig fokusert på hunden!

Et godt tips er derfor: Drei fokuset over på noe annet – slik at vedkommende retter oppmerksomhet mot deg istedenfor hunden.

Været er alltid en slager. Men enda bedre er det hvis du greier å få personen til å prate om seg selv. Da blir folk ofte veldig engasjerte, og hunden blir uinteressant.

Spør hva planene er for påsken, eller hvordan det går på jobben.

Og det mens du kaster godbiter på bakken – slik at også hunden blir opptatt med noe annet enn mennesket.

Vips har du kontroll på både mennesket og hunden, uten at noen av dem egentlig vet det. I tillegg belønner du faktisk hunden for riktig atferd, som jo er at hunden har alle fire labbene på bakken.

Vær grei – det er så smart!

Facebook
Twitter
LinkedIn