Belønningsbaserte vs. korrigeringsbaserte treningsmetoder – en superkort forklaring

Grovt sett eksisterer det to måter å trene hund på: Belønningsbasert trening og korrigeringsbasert trening.

Oppnå velbehag vs. unngå ubehag

Belønningsbasert trening går ut på å fokusere på den riktige atferden, legge miljøet til rette for at den atferden oppstår, og deretter belønne hunden, slik at man får mer av den riktige atferden. Hunden utfører riktig atferd for å oppnå velbehag.

(Av de fire konsekvensene i operant betinging benytter man seg hovedsaklig av positiv forsterkning og negativ straff).

Korrigeringsbasert trening går derimot ut på å fokusere på feil atferd, og deretter påføre hunden ubehag av varierende type og grad for å få hunden til å slutte med den atferden, slik at man på den måten får mer av den riktige atferden. Hunden utfører riktig atferd for å unngå ubehag.

(Av de fire konsekvensene i operant betinging benytter man seg hovedsaklig av negativ forsterkning og positiv straff).

Eksempel:

For å få hunden til å ikke hoppe på mennesker, vil en som bruker belønningsbaserte metoder belønne hunden når han har alle labbene på bakken, og sørge for at disse belønningene ikke kommer hvis han hopper: Hunden utfører riktig atferd for å oppnå velbehag.

Mens en som driver korrigeringsbasert trening, vil kanskje si hardt «nei» eller sparke til hunden hvis han hopper, og ikke si «nei» hvis han ikke hopper: Hunden utfører riktig atferd for å unngå ubehag.

Som du kan lese ved å klikke her, så er det belønningsbasert trening de fleste oppdaterte hundetrenere forholder seg til.

Facebook
Twitter
LinkedIn