Forskning: Hunder fra valpefabrikker er mer aggressive enn andre hunder

I en oversiktsartikkel (review-artikkel), som ble publisert i sommer, har en forsker gått gjennom syv vitenskapelige artikler og en anekdotisk rapport for å sammenligne atferden til hunder født i det vi ofte kaller valpefabrikker med atferden til hunder fra andre oppdrettere, spesielt ikke-kommersielle.

De syv studiene var utført i Storbritannia, USA og Australia.  Hundene fra valpefabrikkene var derfor solgt til forbrukerne direkte via internett eller indirekte gjennom butikk.

En høyere forekomst av aggresjon blant hunder fra valpefabrikker var det mest konsekvente funnet. Aggresjonen var vanligvis rettet mot hundens eier og familiemedlemmer, men også mot ukjente mennesker og andre hunder. Dessuten var det blant disse hundene høyere forekomst av frykt for ukjente mennesker, barn, andre hunder, og ikke-sosiale stimuli.

Dette er kun korrelasjoner, det viser ingen årsakssammenhenger, dvs. hvorfor vi ser disse forskjellene. Men på bakgrunn av annen kunnskap er det mye som tilsier at årsaker kan være prenatalt stress, for tidlig separasjon fra tispa, feil transport, feil håndtering og manglende miljøtrening og sosialisering.

Kilde: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1558787817300102 

Facebook
Twitter
LinkedIn