Forskning: Trøst fra eieren kan redusere hundens stress hos veterinæren

For mange hunder er veterinærundersøkelser veldig stressende. I en studie fra 2009 viste nesten 80 prosent av hunden frykt hos veterinæren. Samtidig har en rekke studier vist at menneskelig kontakt i form av kosing/klapping og prating kan redusere stress og gi økt nivå av oksytocin, som er forbundet med velvære (bl.a. her og her og her og her).

Med det endelige mål om å finne måter å forbedre hundens velferd under veterinærbesøk, undersøkte derfor forskere om eierens kos og prat kan hjelpe, i en studie publisert i august i år.

Metodene

33 hunder (18 hunner og 15 hanner) med deres eiere deltok. Eierne var 26 kvinner og én mann.

De testet to forskjellige forhold:

1) Kontakt: Eier pratet til og klappet hunden under undersøkelsen.

2) Ikke kontakt: Eier var til stede i undersøkelsesrommet, men hadde ingen interaksjon med hunden under undersøkelsen.

For å måle fysiologiske stressresponser registrerte forskerne kroppstemperatur, hjertefrekvens og konsentrasjonen av kortisol i spyttet. Dessuten brukte de et IR-kamera, som måler overflatetemperaturer. I dette tilfellet målte de temperaturen i hundenes øyne, da det gir en indikasjon på stress: Høy temperatur indikerer mye stress, mens lavere temperatur indikerer mindre stress.

I tillegg observerte de stressrelatert atferd, slik som slikking av lepper og motivasjon for å hoppe av undersøkelsesbordet.

Selve veterinærundersøkelsen var en helt ordinær rutineundersøkelse.

Høye temperaturer i øynene indikerer stress. (Foto: Behavioral and physiological reactions in dogs to a veterinary examination: Owner-dog interactions improve canine well-being)

Resultatene

Som forventet utløste veterinærundersøkelsene stressresponser hos hunder under begge forholdene; både når eieren hadde kontakt og når de ikke hadde kontakt. Det i form av signifikant mer slikking av lepper, økt i hjertefrekvens og økt temperatur i øynene.

Men eierens kontakt endret dette. Når eieren klappet og pratet til hunden, sank både hjertefrekvensen og temperaturen i øynene. For den stressrelaterte atferden var det en signifikant reduksjon i forsøk på å hoppe av undersøkelsesbordet, men det var ingen forskjell i slikking av lepper.

Forskerne konkluderer med at denne studien viser at interaksjoner mellom eier og hund forbedrer hundens velferd under en veterinærundersøkelse.

Kilde:

Behavioral and physiological reactions in dogs to a veterinary examination: Owner-dog interactions improve canine well-being

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2017.05.013 (sammendrag)

Facebook
Twitter
LinkedIn