Det er mange som mener mye om de forskjellige treningsmetodene. I denne forelesningen går jeg gjennom praktisk talt all forskning som har blitt gjort på temaet fra 2004 fram til i dag.

Presentasjonen