Trenger du bare ett argument mot bruk av korrigeringer? Her er det!

Timing.

Vi må aldri glemme at når vi enten belønner eller korrigerer (straffer på fagspråket) hundene våre, så er det for å lære dem å henholdsvis utføre eller ikke utføre en bestemt atferd. Vi lærer hunden at en bestemt atferd fører til en bestemt konsekvens. Det er altså selve atferden vi belønner eller korrigerer.

Da er det helt avgjørende at belønningen eller korrigeringen kommer akkurat i riktig øyeblikk! Ellers vil hunden aldri kunne forstå sammenheng mellom atferd og konsekvens.

Sannheten er at ingen av oss greier å time helt riktig alltid. Ingen! Det vil derfor alltid være situasjoner der vi administrerer konsekvensen i feil øyeblikk.

Vi som bruker belønningsbaserte metoder, vil noen ganger belønne atferd vi egentlig ikke vil at hunden skal utføre, og de som bruker korrigeringer, vil noen ganger korrigere atferd de egentlig vil at hunden skal utføre.

Og jo oftere vi gjør det, jo mer forvirrer vi hunden.

Men mens det å belønne hunden på feil tidspunkt ikke gjør noen skade …

… vil det å korrigere hunden på feil tidspunkt være rett og slett slemt, og etter hvert kunne føre til lært hjelpesløshet.

Bruk belønningsbaserte metoder. Hundene våre fortjener at vi tar hensyn til feilene vi gjør.

Facebook
Twitter
LinkedIn