Forskning: Trening med straff kan skade hunden fysisk og mentalt

I en oversiktsartikkel (review-artikkel), som ble publisert i år, har forskeren sett på hva vi vet om effekten av treningsmetoder som innebærer ubehag (aversiver), dvs. bruk av positiv straff og negativ forsterkning. Forskeren har sett på til sammen 17 forskjellige studier, både observasjonsstudier og studier basert på spørreundersøkelser.

Resultatene viser at bruk av metoder som innebærer ubehag, kan være skadelig for både den fysiske og mentale helsa til hunder, og det er en sammenheng mellom bruk av slike metoder og aggresjon mot mennesker. Dessuten indikerer resultatene at slik trening er mindre effektivt enn trening basert på positiv forsterkning.

Forskeren konkluderer med at vi bør benytte oss av positiv forsterkning når vi trener/oppdrar hundene våre, og minst mulig positiv straff og negativ forsterkning. Med andre ord bør vi satse på belønningsbasert hundetrening.

Kilde: 

The effects of using aversive training methods in dogs — A review (http://dx.doi.org/10.1016/j.jveb.2017.02.004

Facebook
Twitter
LinkedIn