Stasjonstrening går ut på at hundene skal holde seg på et bestemt område, en matte, seng, stol eller hva som helst, inntil man gir et frisignal. Hunden kan stå, sitte eller ligge på stasjonen, hun trenger bare å ha alle fire labbene innenfor stasjonen.

Dette er en veldig praktisk ferdighet, og kommer godt med i mange situasjoner. Her er noen varierte eksempler:

– Når du vil ha hunden inn i bilen

– Når du har middagsgjester og vil at hunden skal holde seg i senga si

– Når du skal ta bilde av hunden

– Når du skal få hunden opp på vekta hos veterinæren

– Når du vil at hunden skal vente et sted mens du gjør noe annet

– Når du har flere hunder og gir dem mat/tygg, for å unngå ressursforsvar

Ikke minst er det en god øvelse i impulskontroll.

Innlæring

Du trenger:

(Bruk godbiter i kategori «bedre» på en skala fra god, bedre, best i begynnelsen)

(Rydd denne bort mellom treningsøktene i begynnelsen)

(NB! Dette signalet introduserer vi ikke før en stund ut i treningen)

(Dette signalet introduserer vi med en gang)

Man kan bruke hva som helst som stasjon, men det er mer effektivt å starte innlæringen med en forhøyet seng eller en seng med sider, fordi det definerer stasjonen. Det blir veldig tydelig for hunden hva stasjonen er, og forskjellen på å være av og på. Etter hvert vil vi benytte oss av tepper og andre typer stasjoner.

Steg 1.

Begynn et sted uten forstyrrelser.

a) Slipp noen godbiter på senga, slik at hunden går på senga. Med en gang hunder er i senga, fortsetter du å gi godbiter. Legg dem foran hunden i senga istedenfor å gi direkte i munnen. Det gjør det vanligvis enklere for hunden å forstå at poenget er at hun skal holde seg på senga.

b) Etter ca. 30 sekunder med konstant godbitstrøm, sier du f.eks. «Gå av» og hiver en godbit bort fra senga. Hunden løper etter godbiten.

c) Vent og se om hunden kommer tilbake til senga. Gjør hunden det, så belønner du masse. Hvis hunden ikke går opp i senga igjen, kan du lokke med godbiter slik du gjorde i punkt a.

Repeter steg 1 helt til hunden går på senga med en gang du setter den frem.

Husk:

– Poenget er at hunden skal holde seg på senga helt til du gir et signal om at han skal gå av. For å få til det, må vi i begynnelsen ikke bare belønne hyppig, men også hyppig signalisere at hun skal gå av (fri-signal), slik at hunden ikke rekker å få lyst til å gå av før du sier det.

– Vi sier ingenting for å få hunden til å gå på senga, vi legger til det signalet senere, når vi vet at hunden har skjønt greia.

Steg 2.

Gjør som i steg 1, men nå skal du belønne litt sjeldnere og mer variabelt. F.eks. kan du belønne etter 5 sekunder, så etter 10 sekunder, så etter 2 sekunder osv. Du kan fikle med noen godbiter i hånda mens du teller sekunder inni deg.

Repeter steg 2 helt til du er trygg på at hunden ikke forlater stasjonen selv om hun må vente litt på godbiten.

Husk:

Bruk mye tid på steg 2. Dette legger grunnlaget for videre suksess.

Steg 3.

Nå skal du begynne å gradvis legge til forstyrrelser/distraksjoner. Du kan f.eks. gå noen meter bort fra senga, bøye deg ned og ta på skoen din og «miste» godbiter på bakken foran hunden (men sørg for at hunden ikke får tak i dem).

Repeter steg 3 helt til hunden helt tydelig har skjønt greia. Altså at hun skal gå på senga når du setter den frem, og bli der til du sier «Gå av».

Husk:

– Vi vil at hunden skal lykkes, så ikke gjør det for vanskelig.

– Hvis hunden forlater stasjonen før du har sagt «gå av her» – og ikke raskt går tilbake til stasjonen – så bør du ta noen økter med steg 1 og 2.

Steg 4.

Nå er det på tide å legge til et signal for at hunden skal gå på senga. Gjør som du hittil har gjort, men med en gang og hver gang hunden går på den, sier du signalet, f.eks. «Gå på».

Hvis hunden går av stasjonen før du har sagt «Gå av» når dere er på dette steget, så ikke si «Gå på» for å få henne til å gå tilbake. Vent heller til hun gjør det av seg selv, og da sier du signalet.

Repeter steg 4 til hunden går på senga med en gang du sier «Gå på».

Steg 5.

Nå legger vi til enda flere forstyrrelser. F.eks. kan du trene med en annen hund samtidig, få et menneske til å sykle forbi dere, vise hunden favorittleken osv.

Repeter steg 5 helt til du er trygg på at hunden ikke forlater stasjonen trass forstyrrelsene.

Steg 6. 

Nå er det på tide å bruke andre stasjoner. Her er noen forslag: En annen seng, et bur, et teppe, en stol, et telt, en trestubbe, et bagasjerom.. Gå noen steg tilbake i treningen de første gangene dere bruker en annen stasjon enn hunden er vant til. Og husk at jo mindre definert stasjonen er, jo vanskeligere er det.

Nå kan du slutte å rydde bort senga dere begynte treningen med. Men! Hvis du vil at akkurat denne stasjonen skal fungere nærmest på en magnet på hunden, bør du fortsette å rydde den bort.

Steg: Trene, trene, trene!

Herfra gjelder det egentlig å bare repetere steg 5 og 6. så ofte du bare kan.

Det er bare fantasien og hundens ferdighetsnivå som setter grenser for forstyrrelser og type stasjoner.

Tren regelmessig, og ikke alltid når dere er i treningsmodus. For eksempel kan du be hunden holde seg på stasjonen sin mens du vasker gulvet, prater i telefonen eller pynter juletreet.  

I denne videoen gir jeg de åtte hundene mine frokost på sine stasjoner:

Om signalet «Gå av»:

– Dette signalet er helt elementært for at hunden skal lære å holde seg på stasjonen.

– Hvis hunden velger å gå på stasjonen uten at du har bedt om det, og så forlater stasjonen uten at du ber om det, så går det helt fint. Det er kun når du har bedt hunden gå på, at det er veldig viktig at du også ber henne om å gå av.  

– Jeg bruker også hundenes navn som signal for å gå av. Altså så står jeg et visst antall meter fra hunden på senga, sier navnet, hunden kommer og jeg belønner. Men i begynnelsen bruker jeg vanligvis kun «Gå av» – for å unngå at hunden forventer at jeg skal si navnet når jeg beveger meg bort.