Forskning: Oksytocin gjør at hunder forstår peking bedre

Oksytocin er et hormon som spiller en viktig rolle når sosiale bånd knyttes og i andre sosiale situasjoner, i mange forskjellige arter. Det blir derfor ofte kalt for kjærlighetshormonet.

I en studie som ble publisert i 2015, undersøkte australske forskere om økt nivå av hormonet oksytocin har noe å si for hvor godt hunder forstår oss.

Metodene – 62 hunder og to typer nesesprayer

62 hunder deltok i forsøket, 31 hannhunder og 31 tisper.

Hundene ble delt i to grupper, der den ene fikk en dusj med oksytocin i snuta via en nesespay og den andre gruppen fikk det ikke. Den andre gruppen fikk isteden en dusj med saltvann i snuta, som forskerne allerede visste at ikke har noen annen effekt enn at hundene blir litt våte i snuta.

Alle hundene ble i løpet av forsøket (de ble testet flere ganger) plassert i begge gruppene, dvs. alle fikk begge behandlingene. 

Testen

Selve testen foregikk ved hjelp av en såkalt peketest. Hvor godt et dyr forstår hva vi mener når vi peker, er en vanlig test å bruke for å se hvor godt et dyr kan kommunisere med oss, hvor godt på nett vi er.

Under testen ble hundene presentert to beholdere med lokk. Den ene beholderen inneholdt en godbit, den andre ikke. Så pekte et menneske på den riktige beholderen.

(Illustrasjon: Emma Mary Garlant)

Resultatene

Ville det være forskjell på hvor godt de forsto hva mennesket mente?

Det var det. Hundene som fikk oksytocin i snuta, gikk oftere bort til den riktige beholderen.

Forsøket stiller seg derfor i rekken over studier som indikerer at  oksytocin har stor betydning når forholdet mellom menneske og hund etableres og opprettholdes, i likhet med forhold mellom mennesker. Dette hormonet har trolig derfor også spilt en nøkkelrolle i historien om hundens domestisering.

Kilder:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25647172

Facebook
Twitter
LinkedIn