Når fryser hunden?

Det korte svaret: Det kommer helt an på hunden og situasjonen.

Nedre kritiske temperatur (NKT)

Kroppene til alle likevarme dyr er avhengig av å holde på en viss kjernetemperatur for å kunne fungere. Denne temperaturen varierer relativt lite mellom arter, og blant pattedyr ligger den et sted mellom ca. 37 og 40 ºC. Varmen kommer av at det hele tiden produseres varme i kroppene, også når vi sitter helt stille, på grunn av metabolismen. Samtidig mister vi hele tiden varme til lufta rundt oss.

Hvor mye varme kroppen produserer og hvor godt isolert den er, er derfor to avgjørende faktorer når det kommer til kuldetoleranse hos de forskjellige artene.

Den termonøytrale sone (engelsk: the thermal neutral zone) er det temperaturintervallet hvor dyret opprettholder sin kroppstemperatur uten å måtte bruke ekstra energi. Og ved den nedre kritiske temperaturen (NKT) (engelsk: lower critical temperature) må dyret bruke ekstra energi for å opprettholde høy nok kroppstemperatur. Sagt med andre ord: Dyret begynner å fryse hvis det er kaldere.

I tabellen står estimert NKT for noen dyr.

NKT avgjøres av dyrets størrelse (se liten gris vs. stor gris), metabolisme (se ku som produserer melk vs. ikke melk) og isolasjon (se korthåret hund vs. sibirsk husky).

Det er viktig å huske at tallene i tabellen gjelder for et dyr som er i ro og mens det er vindstille. Muskelbevegelser har enormt mye å si for kroppens varmeproduksjon; den kan være 20 ganger høyere under fysisk aktivitet sammenlignet med når kroppen hviler. Og motsatt vil vind gjøre at dyret fryser raskere.

Se an den bestemte hunden – og situasjonen

Tatt i betraktning hvor forskjellige hunder er, når det gjelder kroppsstørrelse og pelstype, finnes det ikke noe entydig svar på hvor mye kaldt det må være før hunden fryser, og når vi eventuelt må kle på hunden. Det vil variere mellom rase og individ. Og fra situasjon til situasjon.

Generelt kan vi si at vi må ta ekstra hensyn til disse hundene når det er kaldt:

* Små
* Tynne (både naturlig tynne og undervektige)
* Pelsløse, korthårete og/eller de uten underull
* Valper
* Gamle
* De med svekket allmenntilstand pga. for eksempel. sykdom

I tillegg må vi vurdere om det er vått eller om det blåser. Og om hunden er i ro eller i bevegelse. F.eks. kan det være at hunden ikke trenger klær hvis dere er på tur og det er -10 ºC, men trenger klær hvis han skal sitte og vente i bilen i tre timer og det er + 7 ºC. Likeledes kan det hende hunden ikke trenger klær mens dere går skitur, men trenger det straks dere stopper opp for å drikke kakao, spesielt hvis pelsen er våt.

Tegn på at hunden fryser

Skjelving er kanskje det tydeligste tegnet på at temperaturen er under hundens NKT. Denne muskelsammentrekningen er kroppens måte å øke varmeproduksjonen, som kompensasjon for det for varmetapet.

  • Skjelver
  • Krøller kroppen sammen til en ball (når hunden ligger)
  • Holder en pote opp (kun tre ben på bakken)
  • Piper/klynker
  • Vil ikke ut/vil raskt inn igjen

Tegn på alvorlig nedkjøling:

  • Slapp
  • Desorientert
  • Ukoordinert
  • Puster rart

Kontakt veterinær hvis du tror hunden er alvorlig nedkjølt.

Kilde: Physiology of Domestic Animals, Ø. Sjaastad, O. Sand, K. Hove, Second Edition.

Facebook
Twitter
LinkedIn