Motbetinging: Hunden skal ikke tåle å være redd, men slutte å være redd

Når vi har med fryktsomme hunder å gjøre, så bruker vi ofte motbetinging. for å lære hunden å ikke være redd. Det betyr at vi kobler det hunden er redd for, med noe hunden liker, f.eks. godbiter.

Det som er viktig å huske på i den sammenheng, er nettopp at vi vil at hunden skal slutte å være redd. Ikke tåle å være redd.

En god tommelfingerregel er derfor at hunden skal være så fri som mulig, ikke bli presset verken fysisk eller verbalt.

Hva man gjør for å sørge for dette, kommer selvsagt an på situasjonen. Er det snakk om frykt for mennesker, så la mennesket kaste godbiter fra seg og la hunden gjøre hva han vil, istedenfor at personen lokker hunden til seg:

Facebook
Twitter
LinkedIn