Forskning: Minst 8000 år gammel bergkunst viser jakthunder i bånd

Domestisering av hund er et tema som diskuteres hyppig blant forskere. Det er bred enighet om at hunden er det første dyret til å bli domestisert, og at hunden stammer fra et utdødd ulvedyr som også gråulven stammer fra. Men herfra er alt veldig usikkert. Hvor startet det? Når startet det?

Hvor og når startet domestiseringsprosessen?

Forskningsfunn har pekt på Øst-Asia som sentrum for domestisering, mens andre funn har pekt mot Sentral-Asia, Europa og Midtøsten. (Se introduksjonen i den vitenskapelige artikkelen for kilder).

Når det gjelder tid, så har det lenge vært foreslått at det hele startet for 14000–15000 år siden, basert på arkeologiske funn. Men nyere funn og genetiske analyser, indikerer at det kan ha startet for mye lenger siden, for så mye som 40 000 år siden.

Funn av minst 8000 år gamle helleristninger

Som et bidrag til denne diskusjonen har forskere nå oppdaget hva som kan være verdens tidligste helleristninger av hunder, i Shuwaymis og Jubbah, nordvest i Saudi-Arabia. Forskerne mener de er minst 8000 år gamle, og kanskje mye eldre.

Hunder i bånd

Hundene deltar i jakt. Hele 147 jaktscener ble funnet, og de viser at hundene har forskjellige roller i jakta.

I noen scener vender hundene seg mot ville dyr, og i andre biter de seg fast i nakken i andre dyr. Og i mange scener har hundene på seg bånd, som er knyttet til et menneske som er bevæpnet med bue og pil.

På høyre side vises en jeger med 13 hunder, på venstre side vises en jeger, en hest og 8 hunder. Legg merke til båndene. (Foto: “Pre-Neolithic evidence for dog-assisted hunting strategies in Arabia”)

Tre gaseller blir jaktet på av fire hunder. (Foto: “Pre-Neolithic evidence for dog-assisted hunting strategies in Arabia”)

Ligner canaanhund

Forskerne mener de kan slå fast at kunsten faktisk illustrerer domestiserte hunder, ikke ulver eller sjakaler. Ulver og hyener er også blitt identifisert i bergkunst fra samme område, og de kan tydelig skilles fra hundene, står det i den vitenskapelige artikkelen.

Hundene ser mye ut som dagens canaanhund: De er mellomstore, har krøll på halen, og flere har markeringer enten på siden eller brystet. Men det er uklart om det er hunder som ble fraktet til den arabiske halvøy, eller om det er hunder som stammer fra arabiske ulver, og derfor representerer en uavhengig domestiseringsprosess.

Kanaanhund øverst. Her ser vi den hvite markeringen på siden. Nederst er en av hundene i helleristningene, som også har en markering på siden. (Foto: Pre-Neolithic evidence for dog-assisted hunting strategies in Arabia)

Her er en video som Science har laget:

Kilder:

Pre-Neolithic evidence for dog-assisted hunting strategies in Arabia. Maria Guagnin m. fl. (2017): https://doi.org/10.1016/j.jaa.2017.10.003 (fulltekst)

These may be the world’s first images of dogs—and they’re wearing leashes (artikkel i Science)

Facebook
Twitter
LinkedIn