Forskning: Mennesker pleiet trolig syke hunder for 14 000 år siden

Historien bak hundens domestiseringsprosess er full av ubesvarte spørsmål. Det er veldig uklart hvor den startet, når den startet – og hvorfor den startet.  Hva var motivasjonen fra menneskenes side? Hvorfor ønsket de å ha disse dyrene rundt seg?

En vanlig hypotese er at det var av nyttige årsaker, slik som til jakt og forsvar, og at det å bli emosjonelt knyttet til dem er noe som karakteriserer vårt moderne samfunn. Men nye analyser tyder på at også våre forfedre brydde seg om hunder og tok vare på dem, selv hvis de ikke hadde noen nyttefunksjon.

Grav med to hunder og to mennesker

Bakgrunnen for denne hypotesen er en grav som ble funnet for mer enn hundre år siden i Oberkassel (Bonn) i Tyskland. Graven inneholder rester etter både menneske og hund, og er antatt å være ca. 14 000 år gammel. Det er den eldste kjente graven der menneske og hund er begravet sammen.

Inntil nå har man antatt at graven inneholdt to mennesker – en mann og en dame, og bare én hund. Men nye analyser av ben og tenner viser at to hunder ble begravet der: en voksen hund og en unghund.

Tennene til unghunden. (Foto: Jürgen Vogel. Modifisert av Martin Pütz, LVR-LandesMuseum Bonn. Tatt fra A new look at an old dog: Bonn-Oberkassel reconsidered. 2018. Luc Janssensa et al. Janssens, L. (2018), doi.org/10.1016/j.jas.2018.01.004)

Hunden hadde valpesyke

Forskerne bak studien mener at unghunden må ha vært ca. syv måneder gammel da den døde. Hundens tenner viser at det sannsynligvis var valpesyke den døde av, en svært alvorlig virusinfeksjon. Det er ikke mulig å foreta en endelig diagnose, fordi virusets genetiske materiale er ødelagt, men skader på tennene gjør at forskerne mener at hunden ble syk når den var 3–4 måneder gammel. Etter dette kan hunden ha hatt to eller kanskje tre perioder med alvorlig sykdom som varte i 5–6 uker.

Ville dødd tidligere uten omsorg

Uten tilstrekkelig omsorg vil en hund med et alvorlig tilfelle av valpesyke dø etter mindre enn tre uker. Hunden var tydelig alvorlig syk, men den overlevde i mange uker, noe som bare ville være mulig dersom det hadde vært godt tatt vare på, påpeker forskerne i en artikkel på nettsidene til Universitetet i Leiden.

Forskerne mener de nye analysene antyder at det var et unikt følelsesmessig forhold mellom mennesker og hunder så lenge som for 14 000 år siden, et forhold som ikke bare gikk ut på å utnytte hundene, men også gi dem kjærlighet og omsorg.

Kilder: 

A new look at an old dog: Bonn-Oberkassel reconsidered. 2018. Luc Janssensa et al. (2018), doi.org/10.1016/j.jas.2018.01.004, (Abstract).

Emotional bond between humans and dogs dates back 14,000 years

Facebook
Twitter
LinkedIn