Medlemsforelesninger

I alle medlemskapene mine inngår det månedlige forelesninger og tilgang til det stadig voksende arkivet. 

Jeg publiserer en ny forelesning den siste fredagen hver måned klokka 21, som blir tilgengelig i uoverskuelig fremtid. 

Dere får presentasjonen i PDF-format, som dere kan laste ned og beholde. De gangene det er relevant, får dere også ekstramateriale i form av videoer og artikler. 

Hver forelesning varer vanligvis mellom 40 og 60 minutter.

 

HundeRåd: Den første fredagen hver måned

I HundeRåd (tidligere FredagsRåd) kommer jeg med konkrete råd til diverse problemstillinger/temaer. Disse forelesningene er mer praktisk rettet enn HundeFag. Hvis jeg f.eks. holder en HundeRåd med tema hunder som biter, kommer jeg med konkrete råd til hva man kan gjøre for at hunden ikke skal bite. Hvis jeg derimot holder en HundeFag med det samme temaet, går jeg gjennom forekomst på verdensbasis, risikofaktorer o.l.

HundeFag: Den andre fredagen hver måned 

I HundeFag (tidligere OnsdagsFag) går jeg gjennom et bestemt tema. Disse forelesningene er relativt teoretiske, og mer teoretiske enn HundeRåd. Hvis jeg f.eks. holder en HundeFag med tema hunder som biter, går jeg gjennom forekomst på verdensbasis, risikofaktorer o.l. Hvis jeg derimot holder en HundeRåd med det samme temaet, kommer jeg med konkrete råd til hva man kan gjøre for at hunden ikke skal bite.

Du spør – Hun svarer: Den tredje fredagen hver måned

I Du spør – Hun svarer går jeg gjennom noen av de mange spørsmålene jeg får hver måned, og i tillegg er det mulig å stille spørsmål under sendingen. 

HundeForskning: Den fjerde fredagen hver måned

I HundeForskning forteller jeg om noen utvalgte forskningsartikler som har blitt utgitt den aktuelle måneden. NB! Denne forelesningen er kun for Kollega-medlemmer.

Meld deg inn her: Medlemskap 

Kalender første halvdel av 2023

Kalender for årets resterende måneder kommer i juni.