Medlemsforelesninger

I alle medlemskapene mine inngår tilgang til et stadig voksende arkiv med forelesninger. 

 

 

HundeRåd

I HundeRåd (tidligere FredagsRåd) kommer jeg med konkrete råd til diverse problemstillinger/temaer. Disse forelesningene er mer praktisk rettet enn HundeFag. Hvis jeg f.eks. holder en HundeRåd med tema hunder som biter, kommer jeg med konkrete råd til hva man kan gjøre for at hunden ikke skal bite. Hvis jeg derimot holder en HundeFag med det samme temaet, går jeg gjennom forekomst på verdensbasis, risikofaktorer o.l. 

Jeg publiserer en ny HundeRåd annen hver måned. 

HundeFag

I HundeFag (tidligere OnsdagsFag) går jeg gjennom et bestemt tema. Disse forelesningene er relativt teoretiske, og mer teoretiske enn HundeRåd. Hvis jeg f.eks. holder en HundeFag med tema hunder som biter, går jeg gjennom forekomst på verdensbasis, risikofaktorer o.l. Hvis jeg derimot holder en HundeRåd med det samme temaet, kommer jeg med konkrete råd til hva man kan gjøre for at hunden ikke skal bite.

Jeg publiserer en ny HundeFag annen hver måned. 

 

Meld deg inn her: Medlemskap