Forskning: Mange mener hunden deres trøstespiser

Emosjonell spising, best kjent som trøstespising, er et velkjent fenomen blant mennesker. Med det menes en endring i spiseatferd, der spising fungerer som en strategi for å mestre negative emosjoner, slik om angst eller depresjon.

Men som med så mye annen atferd, er det ikke bare mennesker som gjør dette. Trøstespising har i tillegg blitt påvist i kontrollerte studier på rotter.

Nylig ble det utgitt en studie der forskere ville se om fenomenet er å finne hos hunder også. Rettere sagt: De ville finne ut om eiere oppfatter det som at hundene deres trøstespiser.

Metoder

Via sosiale medier fikk forskerne hundeeiere til å svare på et spørreskjema med spørsmål om blant annet hundens spisevaner, hundens personlighet og atferd.

Et av spørsmålene lød omtrent: Trøstespiser hunden din? Eieren skulle bedømme det på en skala fra 0 til 4, der 0 indikerer ingen trøstespising og 4 mye trøstespising.

Til sammen 1099 hundeeiere deltok.

Av hundene var det omtrent like mange hanner som hunner, og halvparten av dem var kastrerte. Ca. 40 % var blandingshunder, mens resten representerte 95 forskjellige raser. De vanligste rasene var labrador, golden retriever, schæfer, boxer, yorkshire terrier og border collie. I den rekkefølgen

Resultater

Nesten 82 % av eierne oppfattet det som at hunden deres trøstespiste i større eller mindre grad. Så mange som 40 % ga trøstespisingen en skår på 3 eller 4.

Analysene viste flere sammenhenger mellom stor grad av trøstespising og diverse variabler:

– Hunden hadde en medisinsk diagnose eller hadde atferdsproblemer.

– Eier fulgte bestemte fôringsrutiner, deriblant fôring med utelukkende hjemmelaget mat.

– Eier mente at hunden var ulykkelig og lite selvstendig.

– Hunden spiste ikke når eier var fraværende.

De som derimot ga en lav skår på trøstespising, rapporterte også at hunden var rolig, var ikke redd for andre hunder og var ikke aggressiv.

Konklusjon

Forskerne skriver at selv om ikke disse resultatene kan brukes til å konkludere at hunder trøstespiser – kun at eiere oppfatter det slik – så viser de at det er et tema det er verdt å forske mer på. De påpeker at det kan ha betydning for hundenes velferd og behandling av både overvekt og atferdsproblemer.

For det første kan overvekt være en indikasjon på at hunden ikke har det bra mentalt, og at den mentale helsa derfor bør tas med i betraktning når hunder legger på seg.

For det andre kan en restriktiv diett ved behandling av overvekt hos hunder som trøstespiser, muligens gjøre hundene ytterligere nedtrykt, og dermed øke trangen til trøstespising. Det i sin tur vil redusere hundenes velferd og gjøre jobben med vektreduksjon enda vanskeligere.

Kilder:

Emotional eating in companion dogs: owners’ perception and relation with feeding habits, eating behavior and emotional state (2018)

https://doi.org/10.1016/j.jveb.2018.03.005 (Abstract)

Facebook
Twitter
LinkedIn