Forskning: Low stress handling hos veterinæren kan gjøre hunden mindre redd (forstudie)

Å bli undersøkt av veterinæren er noe som innebærer frykt for mange hunder. Men i takt med at vår forståelse for våre firbente venner øker, blir det stadig mer fokus på å gjøre denne opplevelsen så lite stressende som mulig.

I en forstudie, som ble publisert i fjor, så forskerne på effekten av såkalt low stress handling hos veterinæren. Sophia Yin var en av de som introduserte dette til veterinærene i sin tid, blant annet gjennom en bok og et sertifiseringsprogram.

Metodene

Åtte voksne hunder deltok i studien. De ble delt i to grupper:

Gruppe LSH (= low stress handling)

Gruppe TT (= tradisjonelle teknikker)

Hundene i begge gruppene gjennomgikk den samme veterinærundersøkelsen, men ellers ble de behandlet forskjellig:

Gruppe LSH:

1) Hundene var frie til å utforske undersøkelsesrommet mens de fikk godbiter, og de fikk leke i fem minutter før og etter veterinærbesøket.

2) Da de ble undersøkt, var veterinærene bevisste på å håndtere hunden så vennlig og skånsomt som mulig.

Gruppe TT ble behandlet på tradisjonelt vis.

Alle de åtte hundene ble plassert i både LSH- og TT-grupper, med en pause på syv uker imellom de to veterinærbesøkene.

Mens testen foregikk, ble hundene filmet, og deretter ble videoene analysert for å finne tegn på stress. I tillegg undersøkte de fysiologiske parametere, bl.a. rektaltemperatur.

Resultatene

Resultatene viste at low stress handling gjorde at hundene viste færre tegn til stress: De holdt ikke hodet like lavt, de slikket seg ikke så mye om munnen, og de viste mindre av det hvite i øyet (whale eye) enn hva de gjorde når de ble undersøkt på tradisjonelt vis. Rektaltemperaturen var dog høyere etter denne behandlingen.

Konklusjon

Forskerne konkluderer at denne forstudien viser at low stress handling reduserer stress hos hunder hos veterinæren. De skriver i forskningsartikkelen at den økte rektaltemperaturen, som denne gruppen viste, kan komme av flere årsaker, blant annet fysisk aktivitet, og dermed ikke nødvendigvis negativ stress.

En stor svakhet, som forskerne selv påpeker, er at det kun var åtte hunder som deltok. De presiserer derfor at det samme forsøket må gjentas, men med flere hunder, for å se om man finner det samme.

Les også:  Trøst fra eieren kan redusere hundens stress hos veterinæren

Kilde:

Influence of low stress handling during clinical visit on physiological and behavioural indicators in adult dogs: a preliminary study (2017) (fulltekst)

Facebook
Twitter
LinkedIn