Klassisk betinging vs. operant betinging

Det kan være lett å blande sammen klassisk betinging og operant betinging – man mener det ene, men snakker om det andre.  Samtidig er det i mange sammenhenger veldig viktig å skille mellom disse. Hvis f.eks. hunden din jager syklister, så er det godt mulig det skyldes frykt og ikke fordi hunden er uoppdragen.

Passiv vs. aktiv læring

Husk at klassisk betinging er en passiv læringsprosess, en kobling mellom to stimuli. Dyret trenger ikke gjøre noe som helst! Det dreier seg mye om følelser. Mens operant betinging er læring der dyret lærer av konsekvensene av sin egen atferd. Det dreier seg om ferdigheter.

… men begge skjer samtidig

Når det er sagt, fordi både klassisk betinging og operant betinging skjer hele tiden, ikke bare når vi ønsker det, så er det klart så er det klart at disse læringsprosessene hele tiden spiller inn på samme tid.

I denne videoen lærer hunden til å ligge rolig på toget ved hjelp av godbiter (operant betinging), men samtidig vil hunden ganske uunngåelig assosiere togtur med godbiter (klassisk betinging).

Facebook
Twitter
LinkedIn