Rutinemessig kastrering er ikke lov i Norge, men det er tillatt når det er nødvendig av hensyn til hundens velferd. Jeg går gjennom det forskning sier om sammenhengen mellom kastrering og atferd, både hos tisper og hannhunder.

Presentasjonen