Rutinemessig kastrering er ikke lov i Norge, men det er tillatt når det er nødvendig av hensyn til hundens velferd. Jeg går gjennom det forskning sier om positive og negative effekter av kastrering på fysisk helse, både hos tisper og hannhunder.

Presentasjonen