Forskning: Hvorfor noen skaffer seg hund med helseproblemer

Vi har hatt så ekstremt fokus på utseende når vi har avlet fram visse hunderaser, at det går på helsa løs. Mange av egenskapene har blitt selektert fram gjennom innavl, og har derfor i tillegg resultert i høy forekomst av arvelige sykdommer og andre plager.

Dette er ingen nyhet.

Veterinærer og avlseksperter har visst om problemet i mange år og har etter beste evne forsøkt å gjøre oss andre oppmerksomme på det:

Som følge av denne informasjonen kan man også forvente at folk slutter å anskaffe seg disse rasene.

Men slik er det ikke. Det er heller tvert om.

I takt med at vi blir mer oppmerksomme på problemene, stiger populariteten til hunder med ekstremt utseende og høy forekomst av arvelige sykdommer verden over. For eksempel var fransk bulldog den tredje mest populære hunderasen i Storbritannia i 2015, og den sjette mest populære hunderasen i Amerika.

846 eiere av fire raser i Danmark

Et forskerteam ved Københavns universitet ville i en studie publisert i år, undersøke dette paradokset nærmere. Og det ved hjelp av et spørreskjema som 846 danske eiere av bestemte hunderaser svarte på.

Forskerne valgte eiere av tre små hunderaser som kan betraktes som ekstreme på forskjellige måter, og en rase som fungerte som en kontroll:

Både fransk bulldog og chihuahua er raser som sliter som en direkte konsekvens av ekstremt utseende.

Rasene som var med i studien. Fra øverst til venstre: cavalier king charles spaniel, fransk bulldog, chihuahua og hunden som fungerte som en kontroll, cairn terrier. (Foto: De tre første bildene: CC0, via Pixabay. Bildet av cairn terrier: Solazar (eget verk), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

1) Fransk bulldog:

Fransk bulldog tilhører de såkalte brachycephaliske rasene, kortsnutehunder. Det flate ansiktet kommer som følge av anatomiske misdannelser i nesehulen og de øvre luftveiene, som i sin tur fører til svekket pust. Rasens utstående øyne er også en årsak til plager. Dessuten er halen et potensielt problem, da dens form ofte kommer som følge av deformasjoner i ryggraden, noe som kan gi smerter og nevrologiske skader.

2) Chihuahua:

Chihuahua er den minste rasen i verden. Den lille størrelsen medfører en rekke problemer, relatert til både fysisk helse og atferd, deriblant kneskålutglidning og økt nivå av fryktaggresjon. I tillegg har rasen en høy forekomst av beinbrudd, fordi kroppen er så skjør.

3) Cavalier king charles spaniel:

Cavalier king charles spaniel lider av et høyt antall livstruende arvelige lidelser. Blant annet er hjerteproblemer, hørselsproblemer og syringomyelia, som påvirker hjernen og ryggraden, vanlig i disse hundene rundt om i verden. Mange sliter dessuten med konstant hodepine, da hodeskallen er for liten for hjernen.

  • Cairn terrier:

Cairn terrier var kontrollrasen. Det er en rase som i likhet med de andre rasene tilhører gruppen små hunder. Men i motestning til de andre rasene så har den ikke et ekstremt utseende, og er som en gjennomsnittshund når det gjelder arvelige sykdommer og andre plager.

Resultatene

Det kom mye interessant ut av dataene, men her er det viktigste i denne sammenheng:

  • Først og fremst: Eierne av alle de tre rasene rapporterte at hundene hadde flere problemer enn det eierne av cairn terrier gjorde.
  • Eierne av franske bulldoger rapporterte også de høyeste utgiftene til veterinær.
  • Eierne av chihuahuaer rapporterte at det før anskaffelsen «var egentlig ikke noen planlegging» og at «valg av hund var tilfeldig».
  • Eierne av cavalier king charles spaniel og fransk bulldog rapporterte at de valgte rase mye på bakgrunn av hundens utseende og personlighet. Mens eierne av cairn terrier valgte rase på bakgrunn av andre raseegenskaper.
  • Og nå kommer det som kanskje kan være med på å forklare paradokset. Det var stor forskjell i hvor tilknyttet eierne var til hunden sin:  Eierne av alle de tre hunderasene rapporterte at de var mer knyttet til hunden sin enn det eierne av cairn terrier gjorde. Eierne av chihuahuaer var aller mest tilknyttet hunden sin. For eksempel, da eierne fikk påstanden «Jeg ville gjøre nesten alt for å ta vare på hunden min», svarte 70 % av chihuahua-eierne «sterkt enig», mens 43 % av cairn terrier-eierne svarte det samme.
  • Og kanskje enda med interessant: Videre analyser viste at det var en positiv sammenheng mellom fokus på hundens utseende og hvor sterkt tilknyttet eieren var til hunden. Dvs. jo mer fokus på utseende eierne hadde, jo sterkere knyttet var de til hunden.
  • Dessuten fant forskerne en positiv sammenheng mellom hvor mye helseproblemer hunden hadde og hvor sterkt knyttet eieren var til hunden. Altså jo flere helseproblemer, jo sterkere tilknytning. Men denne sammenhengen var vel å merke marginal.

Forskernes konklusjon

Forskerne mener at i lys av resultatene blir situasjonen mindre paradoksal.

Resultatene tyder på at disse rasenes utseende trigger noen grunnleggende følelsesmessige reaksjoner i noen av oss, som i sin tur gjør at noen blir veldig motiverte for å skaffe seg en slik hund. Såpass motiverte at visshetene om at hundene sliter med diverse problemer ikke hindrer dem i å gå til anskaffelse.

Med andre ord:

Folk skaffer seg hunder med helseproblemer fordi følelsene tar over for fornuften.

Forskerne påpeker at disse funnene viser behovet for å finne nye metoder for å motivere folk til å ikke skaffe seg hunder med helseproblemer.

Hva med Norge?

Det er selvsagt viktig å merke seg at denne studien foregikk i Danmark, men statistikken fra Norsk Kennelklubb (NKK) viser at fransk bulldog øker i popularitet også her. De to andre rasene som var med i denne studien, cavalier king charles spaniel og chihuahua, har blitt mindre populære de siste årene, men er fremdeles høyt på lista over hunder vi nordmenn anskaffer oss.

NB! Merkingen av de fire hunderasene er ikke en del av det originale bildet. (Foto: Norsk Kennel Klubb (NKK), web2.nkk.no/no/om_nkk/for_presse/statistikk)

Kilder: 

Why do people buy dogs with potential welfare problems related to extreme conformation and inherited disease? A representative study of Danish owners of four small dog breeds (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172091)

Facebook
Twitter
LinkedIn