Hvorfor det er feil å la hundene «ordne opp»

Fordi vi har endret hundenes evne til å kommunisere med hverandre.

Mye kommunikasjon mellom dyr i hundefamilien foregår gjennom det vi kaller visuell kommunikasjon. Kommunikasjon som skjer gjennom forskjellige kroppsposisjoner, reising og senking av bust, ørebevegelser, haleposisjoner osv.

Men domestisering, og spesielt den intense seleksjonen etter eksteriør (avl etter utseendet), som vi startet med på viktoriatiden, har gjort at hunder har mistet denne evnen til å kommunisere, i varierende grad.

En klassisk studie fra 1997 viste at evnen til visuell kommunikasjon er spesielt redusert hos hunder som ligner minst på ulver.

Alt i alt gjør dette hunder dårlige til å prate seg ut av konflikter, noe som i sin tur gjør at konflikter mellom hunder oftere ender i slåssing enn blant ulver, og slåssingen er mer intens.

Dessuten har hunder vansker med å bli venner igjen etterpå, de velger heller å unngå hverandre.

Konklusjon: Vi må ta ansvar når vi plasserer hunder sammen.

Her kan du se hvordan: Forebygging/behandling av aggresjon mellom hunder som bor sammen.

Kilder:

Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior : Canine Communication (2018)

Paedomorphosis affects agonistic visual signals of domestic dogs (1997)

Testing the myth: tolerant dogs and aggressive wolves (2015)

Facebook
Twitter
LinkedIn