Hva som skjer hvis man «setter på plass» en aggressiv hund

Det er mange grunner til at ingen belønningsbaserte hundetrenere anbefaler å «sette på plass» en hund. Altså opptre truende eller påføre hunden fysiske ubehag, som å nappe i halsbåndet. De viktigste grunnene er kanskje at vi nå vet at slike metoder reduserer velferden til hundene, de kan føre til frykt og aggresjon, og at vi har bedre måter å få lydige hunder på.

Trass i dette er det dessverre fremdeles noen som råder nettopp «sette på plass» hunden, og spesielt hvis det er snakk om aggressive hunder.

Her kan du se hva som skjer hvis man gjør nettopp det:

Vær grei!

Facebook
Twitter
LinkedIn