Forskning: Hunders søvn påvirkes av det de føler før de legger seg

Hvordan opplevelser i våken tilstand påvirker søvn har vært mye studert hos mus og mennesker. Vi vet f.eks. at følelsesmessig stressende hendelser kan gi mennesker redusert søvneffektivitet og det tar lenger tid å falle inn i dyp søvn.

Men hvordan slike følelser påvirker søvn hos andre dyr, har vært lite forsket på. Og det trass i at søvnstrukturen varierer en del mellom artene, slik at resultatene ikke kan generaliseres i like stor grad som man kan med mange andre biologiske fenomener.

Nylig ble det derfor undersøkt hvordan positive og negative sosiale interaksjoner rett før leggetid påvirker søvnen til hunder.

Metodene

16 voksne hunder fra ni forskjellige raser deltok i studien.

Det hele gikk ut på at hundene først opplevde sosiale interaksjoner i en periode på til sammen seks minutter. Noen av hundene opplevde positive sosiale interaksjoner (PSI) gjennom lek og kos med eieren sin. Den andre gruppen opplevde negative sosiale interaksjoner (NSI) gjennom å bli forlatt en liten stund av eieren og se en litt skummel person.

Deretter ble det utført en søvnregistrering (polysomnografi), som varte i tre timer. Det er en undersøkelse som innebærer registrering av søvnstadier basert på EEG-aktivitet, øyebevegelser og muskelspenning. Hundene ble derfor påført elektroder og før de la seg til å sove. Alle hundene gikk gjennom tre slike undersøkelser, men den første var kun for å venne hundene til elektrodene og undersøkelsen.

Resultatene

Resultatene viste at hundenes søvn varierte mellom behandlingene de ble utsatt for:

Hundene som var utsatt for negative sosiale interaksjoner (NSI), sov i gjennomsnitt 72 prosent av de tre timene søvnregistreringen varte, mens hunder som var utsatt for positive sosiale interaksjoner (PSI), sov i gjennomsnitt 66 prosent av tiden. Det tok kortere tid for hundene å sovne etter de var utsatt for NSI enn PSI, og REM-søvnen varte lenger når de var utsatt for NSI enn PSI.

Forskerne mener at en forklaring på NSI gjorde at det tok kortere tid før hundene sovnet, kan være relatert til stress, og at søvnen er en form for forsvarsmekanisme i møte med stress. Dette er et fenomen som kan induseres av flere stressorer, og det er også en del av immunresponsen hos syke mennesker.

Kilde: 

Sleep macrostructure is modulated by positive and negative social experience in adult pet dogs

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1865/20171883 (abstract)

Facebook
Twitter
LinkedIn