Forskning: Hunder viser medfødt evne til å identifisere lukten av rovdyr

I en studie utgitt denne måneden ville forskere se på hunders medfødte evne til å identifisere lukten av rovdyr, nærmere bestemt brunbjørn og gaupe.

Hundene

82 hunder fra Norge og Storbritannia deltok. Hundene representerte både jakthunder og selskapshunder, og ingen av dem var opplært til å finne disse luktene fra før.

Metodene

Hundene ble eksponert for tre typer lukter:

1: Luktene av brunbjørn eller gaupe

2: Lukten av bever (et planteetende dyr)

3: Lukten av vann (kontrollen)

Forsøket gikk ut på at hundene, som ikke hadde spist frokost, fikk valget mellom tre boller med mat. Ved hver bolle, lå det en liten skål med avføring fra et av rovdyrene, beveren, og i den tredje lå det bare vann. Skålene var tildekket, men hadde hull på sidene, slik at lukten kom ut.

Forskerne observerte så hvor lang tid innenfor en radius på 40 cm fra hver skål hundene brukte. I tillegg målte de endringer i hundenes hjertefrekvens når de var innenfor radiusen på 40 cm.

Resultatene

Resultatene viser at hundene sannsynligvis forstå at luktene kom fra rovdyr. Det mener forskerne fordi hundene brukte mindre tid innenfor 40 cm-grensa til skålene med rovdyravføring, som om de ikke likte å være der. I tillegg hadde hundene økt hjerterytme når de befant seg innenfor grensa, noe som også kan tyde på stress/frykt.

Forskningsartikkelen er åpen for alle: Fears from the past? The innate ability of dogs to detect predator scents (2020)

Facebook
Twitter
LinkedIn