Forskning: Forekomst av sykdommer og plager blant rasehunder i Storbritannia

En fersk studie har estimert forekomsten av sykdommer og andre fysiske helseplager blant rasehunder i Storbritannia. Studien er basert på en spørreundersøkelse besvart av eiere av hunder som var registrerte i britiske kennelklubben (The Kennel Club UK), uavhengig av om de fikk veterinærbehandling.

Forskerne fikk inn data om til sammen 43 005 hunder.

Totalt var det 35 prosent av alle hundene (15 033 hunder) som ifølge eieren hadde minst én sykdom/plage. De vanligste var: fettkuler (lipom) (4,3 prosent), epidermale cyster (3,1 prosent) og allergiske hudlidelser (2,7 prosent).

Boxer kom dårlig ut

Forskerne plukket ut de 41 vanligste rasene i studien, og sammenlignet forekomst av sykdommer/plager for disse rasene spesielt – til sammen 33 673 hunder.

Andel hunder som ifølge eiere sine ikke hadde noe sykdommer/plager, varierte veldig mellom de 41 rasene: Blant boxere var det 46 prosent, og blant whippetene 79 prosent som hadde eiere som svarte at hunden ikke led av noe. Til sammenligning var det av alle de 43 005 hundene som var med i studien, 65 prosent som ikke hadde noen plager.

  • Boxer hadde 25 sykdommer/plager med signifikant høyere forekomst innen rasen sammenlignet med gjennomsnittet. Det var det høyeste antallet blant de 41 rasene. Boxer hadde ingen sykdommer/plager med signifikant lavere forekomst innen rasen sammenlignet med gjennomsnittet.
  • Labrador hadde 18 sykdommer/plager med signifikant lavere forekomst innen rasen sammenlignet med gjennomsnittet. Det var det høyeste antallet blant de 41 rasene. Labrador hadde syv sykdommer/plager med signifikant høyere forekomst innen rasen sammenlignet med gjennomsnittet.
  • Border terrier, ungarsk vizsla, parson russell terrier og pointer var de fire rasene som hadde kun én sykdom/plage med signifikant høyere forekomst innen rasen sammenlignet med gjennomsnittet.

Tabellen viser de 41 vanligste rasene i studien og 101 sykdommer/plager. De røde boksene markerer sykdommer/plager med signifikant høyere forekomst innen rasen sammenlignet med den generelle forekomsten. De grønne boksene markerer sykdommer/plager med signifikant lavere forekomst innen rasen sammenlignet med den generelle forekomsten. (Det er viktig merke seg at ingen boks ikke betyr at ingen av hundene innen denne rasen hadde denne sykdommen/lidelsen. Det betyr bare at forekomsten ikke var høy eller lav nok til at forekomsten var signifikant høyere eller lavere enn den generelle forekomsten. (Tabell tatt fra: Large-scale survey to estimate the prevalence of disorders for 192 Kennel Club registered breeds)

Kilde:

Large-scale survey to estimate the prevalence of disorders for 192 Kennel Club registered breeds (åpen tilgang)

https://doi.org/10.1186/s40575-017-0047-3

Facebook
Twitter
LinkedIn