Følger hundelufteren din reglene?

Hundeuftere og hundedaghjem er redningen for mange, spesielt de som har hunder som sliter med å være alene hjemme. Men vær klar over at det er visse regler også slike virksomheter må følge.

I tillegg til dyrevelferdsloven, som gjelder alle som eier eller jobber med dyr, må de forholde seg til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr.

Forskriften gjelder for næringsvirksomheter som driver følgende aktiviteter:

  • Salg, utleie og utlån av dyr til og fra dyreforretning
  • Salg, utleie og utlån av dyr fra handelsfjøs eller lignende
  • Dyrepensjonat
  • Lufting, mosjonering og trening av andres dyr Daghjem for dyr

Mattilsynet skriver mer om reglene i denne artikkelen: Daghjem for hund

Mattilsynet har også laget til en veileder: Veileder til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr

Facebook
Twitter
LinkedIn