Forskning: Er du glad i kjæledyr, er du sikkert også en lidenskapelig kjæreste

Flere studier har undersøkt hvordan vårt syn på kjæledyr henger sammen med vårt syn på andre mennesker.

Generelt kan vi si at de fleste har lignende forhold til kjæledyr som de har til mennesker. Dvs. er du glad i kjæledyr, er du glad i mennesker. Og omvendt.

Forskere i en nylig utgitt studie ville se om også vårt syn på romantisk kjærlighet til andre mennesker er knyttet til våre holdninger til kjæledyr, og i så tilfelle hvordan.

Metodene

436 personer deltok i studien (317 kvinner, 119 menn). Noen av dem eide kjæledyr, noen gjorde det ikke. De fleste kjæledyreierne eide en hund.

Deltakerne svarte på spørsmål som gikk på holdninger til kjæledyr og holdninger til romantisk kjærlighet. De svarte også på spørsmål som skulle avdekke hvor tilfredse de var med eventuelle forhold de var i, om de hadde annen sosial støtte (f.eks. venner) og hvordan det sto til med selvtilliten.

Holdninger til kjæledyr ble evaluert som enten positiv eller negativ. Dvs. enten likte de eller ikke likte de kjæledyr. Mens holdninger til romantisk kjærlighet ble evaluert som eros, ludus, storge, pragma, mania eller agape:

(Tatt fra Human Love Styles and Attitudes toward Pets M. Guthrie et. al, 2018)

Resultatene

Forskerne fant signifikante sammenhenger mellom holdninger til kjæledyr og både eros og ludus. Eros var assosiert med positive holdninger, mens ludus var knyttet til negative. Med andre ord: Jo mer lidenskapelig (eros) personene var, jo mer glade i dyr var de. Og jo mer kyniske (ludos) de var, jo mindre glade i dyr var de.

Dette gjaldt begge kjønnene.

Men de så også forskjeller mellom kjønnene. Mennene som hadde positiv holdning til kjæledyr, var de som var mest fornøyde med sine romantiske partnere. Denne sammenhengen så de ikke hos kvinner. En annen forskjell mellom kjønnene var forholdet mellom sosial støtte og holdninger til kjæledyr. Positiv holdning til kjæledyr var knyttet til mye sosial støtte og god selvtillit hos menn, men motsatt hos kvinner.

Hvorfor man ser disse statistiske sammenhengene, er derimot et annet spørsmål. Kanskje vet vi mer neste valentinsdag.

Kilder:

Human Love Styles and Attitudes toward Pets. M. Guthrie et.al. (2018). https://doi.org/10.1080/08927936.2018.1406200 (abstract). 

There are six styles of love. Which one best describes you?

Facebook
Twitter
LinkedIn