Forskning: En genetisk forklaring på hvorfor labradorer ofte er overvektige

Det er estimert at ca. 35–60 prosent av hundene i verdens industriland er overvektige. Som hos mennesker er overvekt forbundet med blant annet økt risiko for diabetes, kreft, hjerte- og karsykdom.

Overvekten skyldes at hundene spiser for mye mat i forhold til hvor fysisk aktive de er. Men det er studier som viser at hunden innenfor noen raser er mer overvektige enn andre, uavhengig av eier. Noe som kan tyde på at genetikk spiller inn.

POMC-genet

Labrador er en slik rase. De er for de fleste kjent for å være svært glade i mat, og av de rasene man har undersøkt, er det labrador som har utpekt seg som den rasen som er mest utsatt for overvekt.

I en studie publisert i 2016 fant forskere ut at en mulig årsak til dette, nemlig en mutasjon i et bestemt gen, POMC-genet. Dette genet er kort fortalt en viktig del av kroppens appetittregulering, kroppens evne til å vite når det er på tide å innta mat og når det er nok.

Kun hos labradorer og flat coated retrievere

Forskerne fant at mange av hundene med denne mutasjonen hadde større appetitt, de var mer overvektig og hadde høyere body condition score (hundens BMI) enn hundene som ikke hadde mutasjonen.

Forskerne fant mutasjonen i omtrent 23 prosent av labradorene, basert på en prøvetaking av 411 hunder fra Storbritannia og USA. Av 38 andre raser ble mutasjonen bare funnet i den nært beslektede rasen flat coated retriever, hvor den også var assosiert med appetitt, økt kroppsvekt og body condition score.

Noe annet interessant som kom ut av denne studien, er at blant labradorene som jobbet som servicehunder, var mutasjonen ekstra vanlig. Hele 76 prosent av de 81 hundene hadde den. Forskerne mener dette kan ha sammenheng med at disse hundene er ekstra lærevillige.

Ny studie fra 2017

I en polsk studie publisert i 2017 ble den samme mutasjonen funnet. Her ble labradorer sammenlignet med tre andre raser som er kjent for overvekt: golden retriever, beagle og cocker spaniel.

Også disse forskerne fant denne mutasjonen kun hos labradorer (flat coated retriever var ikke med). Og de så en sammenheng mellom mutasjonen og økt appetitt og kroppsvekt.

Her så de imidlertid ingen økning i body condition score, men i forskningsartikkelen peker de på at det bl. a. kan skyldes de brukte en 5-punksskala, ikke en 9-punkststkala, som ble brukt i 2016. En annen forskjell var at de ikke fant en additiv effekt, men heller at mutasjonen var recessiv.

De konkluderer at det er en kobling mellom mutasjonen og overvekt, og at den bør granskes nærmere.

Krever mer av eieren

Ifølge en artikkel i ScienceDaily påpeker den ene forskeren bak 2016-studien at hunder med denne mutasjonen ikke nødvendigvis  blir overvektige, men at det krever at eieren er ekstra bevisst både på hundens matinntak og mosjon.

.

Kilder:

A Deletion in the Canine POMC Gene Is Associated with Weight and Appetite in Obesity-Prone Labrador Retriever Dogs (2016) (fulltekst)

Confirmation that a deletion in the POMC gene is associated with body weight of Labrador Retriever dogs (2017) (abstract)

Facebook
Twitter
LinkedIn