Forskning: Empati gjør at vi tolker hunders følelser raskere

Empati er evnen til å sette seg inn i en annens opplevelser og reaksjoner.

Gjennom tidligere forskning vet vi allerede at evnen til empati varierer mellom mennesker, og at jo mer empatisk en person er, jo bedre er personen på å vurdere andre menneskers ansiktsuttrykk. Som å vurdere om personen er glad eller sint.

Forskere i Helsinki ville se om dette gjelder også når mennesker skal vurdere ansiktsuttrykkene til hunder.

Metodene

34 mennesker deltok i undersøkelsen. 15 av disse var menn og 19 var kvinner, alle i alderen 25–46 år. 16 av de 34 hadde erfaring med hund.

Først måtte alle svare på diverse spørsmål, slik at forskerne kunne vurdere hvor empatiske de var, mens selve forsøket gikk ut på at forsøkspersonene fikk se bilder av hunder med tre forskjellige ansiktsuttrykk.

Noen bilder viste ansiktet til en glad hund, noen bilder viste en sint hund og noen bilder viste en hund som verken var glad eller sint, men helt nøytral. Og de fikk se samme type bilder, men av mennesker.

Så skulle forsøkspersonene vurdere disse.

Forskerne noterte både hva de mente at hundene og menneskene på bildene følte. Og de noterte hvor lang tid forsøkspersonene brukte fra de så bildet til de svarte.

Fra forsøket. (Foto: Miiamaaria Kujala og Sanni Somppi, Universitet i Helsinki)

Resultatene

Resultatene viste at de mest empatiske forsøkspersonene vurderte de sinte ansiktene til både hunder og mennesker både raskere og tydeligere enn de andre.

Det hadde faktisk mer å si at personen var empatisk enn at personen hadde erfaring med hund.

Det samme skjedde når de mest empatiske forsøkspersonene så på bilder av glade hunder og mennesker, men ikke like mye.

Forskerne påpeker at heller ikke de kunne vite med sikkerhet hva hundene på bildene følte. Så hvorvidt vurderingene til forsøkspersonene var korrekte, kan ikke dette forsøket si bestemt. Allikevel mener forskerne at disse resultatene viser at vi leser ansiktsuttrykkene til hunder og mennesker på lignende måte.

Kilder: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170730

https://www.helsinki.fi/en/news/empathetic-people-experience-dogs-expressions-more-strongly

Facebook
Twitter
LinkedIn