Forskning: Domestisering av hund kan ha startet for 40 000 år siden

Det er knyttet mye usikkerhet til hundens domestisering. Det er temmelig sikkert at hunden stammer fra et utdødd ulvedyr, og at domestiseringen av dyr startet med hund. Videre viser genetiske data at alle moderne hunder kommer fra to forskjellige hundepopulasjoner: en som ga opphav til østasiatiske raser og en som ga opphav til moderne europeiske, sydasiatiske, sentralasiatiske og afrikanske hunder.

Likevel vet ikke forskerne når denne splittelsen skjedde, og de vet ikke om dette betyr at starten på hundens domestisering er en hendelse som skjedde én eller to ganger. Også tidspunktet for når det hele startet er veldig usikkert. Et kjeveben som antas å være 14000–15000 år gammelt, er det eldste sikre funnet av en domestisert hund, men det har blitt funnet hundelignende rester som kan dateres tilbake så langt som for 35 000 år siden.

Nå mener forskere at de har kommet litt nærmere svaret på når domestiseringen startet og om det skjedde én  eller to ganger. Det kommer fram i Nature. Forskerne studerte genomer fra hundefossiler fra neolittisk tid funnet i forskjellige deler av Tyskland og en fossil fra Irland som antas å være 5 000 år gammel. Så sammenlignet de disse med genetiske data fra 5 649 hunder og ulver.

Resultatene gjør at forskerne anslår at hunder og ulv skilte lag genetisk for mellom 36 900 og 41 500 år siden, og at de to gruppene med hunder skilte lag for mellom 17 500 og 23 900 år siden. Fordi starten på domestiseringen må ha skjedd mellom disse hendelsene, mener forskerne at den startet for mellom 20 000 og 40 000 år siden og at den sannsynligvis skjedde én gang.

Dette strider mot en studie som ble publisert i fjor, der forskere mener at domestisering har startet ved to separate hendelser. Disse forskerne konkluderte at de to gruppene med hunder skilte lag for bare mellom 6 400 and 14 000 år siden. Forskerne mente da at fordi splittelsen skjedde tusenvis av år etter at hunder kom til Europa og Øst-Asia, må domestiseringen ha startet to forskjellige steder til omtrent samme tid.

Jakten på sikrere svar fortsetter.

Kilder:

https://www.nature.com/news/ancient-genomes-heat-up-dog-domestication-debate-1.22320

https://www.nature.com/news/ancient-genomes-suggest-dual-origin-for-modern-dogs-1.20027

Facebook
Twitter
LinkedIn