Dette må du vite for å forebygge passeringsproblemer


Hunder som sliter med å passere andre hunder, er et vanlig problem. Ofte skyldes det frykt, noen ganger frustrasjon.

For å forebygge dette er det viktig å observere hunden på tur, se hvordan hunden reagerer straks han ser en annen hund. Viser han tegn på stress?

Et typisk tidlig stress-tegn i slike situasjoner er at hunden stopper opp, og noen ganger løfter på en labb.

Øk avstanden!

Gå en bue rundt den andre hunden, eller øk avstanden på annen måte.

Dette vil gjøre at stresset ikke øker, og dermed at hunden ikke får et stadig mer anstrengt forhold til å møte hunder på tur.

Facebook
Twitter
LinkedIn