Forskning: Demens hos hund – en oversikt

Mye takket være moderne veterinærmedisin og bedre ernæring lever hunder lengre og lengre. Men i takt med dette er det stadig flere hunder med aldersrelaterte plager og sykdommer – deriblant demens.

I en nylig utgitt oversiktsartikkel (review) har forfatterne gått gjennom forskning som finnes om hunders normale og unormale kognitive aldring.

Kognitiv dysfunksjonssyndrom – hundens Alzheimers sykdom

Aldring er en prosess der funksjonen til kroppens vev og organer reduseres. Med dette vil også de kognitive evnene gradvis reduseres, og forskning på hunder har blant annet vist redusert læringsevne og redusert hukommelse med økende alder. Men i visse tilfeller skjer den kognitive aldringen mye tidligere eller mye raskere enn ved normal aldring, og hunden har det vi kan sammenligne med menneskets Alzheimers sykdom: kognitiv dysfunksjonssyndrom, ofte forkortet CDS eller CCD.

Kjennetegn på kognitiv dysfunksjonssyndrom

CDS kjennetegnes av progressive forandringer i hjernebarken og hippocampus. Hunder med CDS får minket hjernevolum, tap av hjerneceller, redusert fornyelse av hjerneceller og de får proteinavleiringer kalt amyloidplakk, på linje med det som skjer med mennesker med Alzheimers.

Disse endringene sees ved at hunden endrer atferd og typiske væremåte, og de synlige tegnene har et akronym på engelsk: DISHAAL.

1: Er desorientert: Hunden virker forvirret, ser ut til å ikke kjenne seg igjen i sine vante omgivelser. Den gjør uvanlige, merkelige ting. Noen kan stirre inn i veggen eller ut i rommet på ingenting, og noen kan bli stående fast i hjørner.

2: Mindre opptatt av sosiale interaksjoner: Hunden er ikke lenger så opptatt av å hilse på kjentfolk og familiemedlemmer når de kommer inn døra. Ikke så opptatt av å bli kost og klappet på.

3: Endret sovemønster: Hunden kan se ut til å miste grepet om når det er natt og dag. Sover mye mer på dagen, og er ofte våken deler av natten.

4: Ikke lengre husren: Hunden ser ut til å glemme at han egentlig gjør fra seg ute, og gjør fra seg inne isteden.

5: Endret aktivitetsnivå: Hunden har nedsatt aktivitetsnivå og ser ut til å ha mistet interessen for omgivelsene sine.

6: Økt frykt og aggresjon: Hunden viser frykt og/eller aggresjon for ting, individer eller situasjoner som tidligere ikke har gitt slik respons.

7: Redusert hukommelse og evne til læring: Hunden har redusert evne til å lære nye atferder, huske innlærte atferder og å fokusere på en oppgave. Det er vanskeligere å få hundens oppmerksomhet, og hunden blir lettere distrahert.

Hunden kan ha noen eller flere av disse symptomene, som ofte kommer gradvis over en lang periode.

Forekomsten er usikker, foreslår spørreskjemaer og nevropsykologiske tester

Hvor vanlig CDS er blant hunder, er veldig usikkert. Men forfatterne av oversiktsartikkelen anslår at forekomsten av CDS hos hunder over 8 år er et sted mellom ca. 14 % og 22 %, og at det øker eksponentielt med økende alder.

Usikkerheten skyldes delvis at det mangler gode standardiserte verktøy for å diagnostisere CDS, ifølge artikkelen. Det nevnes to spørreskjemaer som sammen kan være nyttige for å skille normal kognitiv aldring fra CDS: Et spørreskjema utviklet av Salvin m.fl. (Canine Cognitive Dysfunction Rating (CCDR) Scale) som kan avdekke allerede utviklet dysfunksjon og et spørreskjema utviklet av Madari m. fl. (CAnine DEmentia Scale (CADES)) som kan identifisere ulike stadier av kognitiv svikt.

Forfatterne mener objektive nevropsykologiske tester også bør benyttes for å diagnostisere CDS, og nylig har de utviklet en serie tester, som de kaller Vienna Canine Cognitive Battery, for å måle kognitiv aldring hos hunder. Testene måler blant annet hukommelse, oppmerksomhet, motivasjon for lek og mat samt evne til læring og problemløsning.

Behandling: medisiner, diett fysisk og mental stimulering

Som med Alzheimers hos mennesker finnes det foreløpig ingen helbredende kur mot CDS. Men forsøk viser at visse tiltak, hvis de igangsettes tidlig nok, kan forsinke sykdomsprogresjonen.  Disse tiltakene består av mental og fysisk stimulering, riktig kosthold og medikamenter.

I en artikkel fra 2012 skriver Landsberg m. fl. en liste over legemidler som anses å forbedre kognitiv funksjon hos hunder rammet av CDS, står det i oversiktsartikkelen.

Det er også gjort forskning på om bestemte dietter kan bremse CDS, og resultatene er lovende. Alfa-liponsyre, L-karnitin, vitamin C og E, samt omega-3-fettsyrer kan redusere hjerneskader forårsaket av CDS, hvis de gis i riktig mengde gjennom fôret tidlig i sykdomsforløpet. Forskning på dette har vist redusert oksidativ skade og signifikant reduksjon av amyloidplakk sammenlignet med hunder på kontrolldiett (her og her).

Mens fysisk trening samt sosiale og kognitive berikelser både bevarer og forbedrer kognitiv funksjon hos eldre hunder (her og her).

Kontakt veterinær hvis du ser tegn på demens

Fordi det ikke finnes noen helbredende kur, men det er mulig å bremse sykdommens progresjon, er det spesielt viktig å greie å skille mellom normal kognitiv aldring og kognitiv dysfunksjonssyndrom, og det så tidlig i sykdomsforløpet som mulig. Hvis hunden din viser en eller flere av symptomene, ta kontakt med veterinær.

Og fortvil ikke, det er fullt mulig for hunden å leve et godt liv med den rette oppfølgingen.

Kilde:

Cognitive Aging in Dogs. Chapagain m.fl. (Gerontology): https://doi.org/10.1159/000481621 (fulltekst)

I denne videoen kan du se en hund som trolig har kognitiv dysfunksjonssyndrom (Videoen har ingenting med oversiktsartikkelen å gjøre):

Facebook
Twitter
LinkedIn