Forskning: Atferdsforskjeller mellom gamle og nyere hunderaser

I en studie, som ble publisert i 2015, fant forskere atferdsforskjeller mellom gruppen moderne hunderaser og gruppen gamle hunderaser, deriblant spisshunder. Gjennom en spørreundersøkelse (C-BARQ) kom det fram at spisshundraser og andre gamle raser viste mindre tilknytningsatferd og oppmerksomhetssøkende atferd enn de moderne rasene. F.eks. var de mindre tilbøyelige til å følge etter eieren fra rom til rom i huset, sitte tett inntil eller legge en pote på mennesket for å få oppmerksomhet. 2 951 hundeeiere i Japan og 10 389 hundeeiere i USA deltok.

At moderne hunderaser viste mer av denne type atferd, kan tyde på at evnen til å knytte seg til mennesker har vært en viktig faktor i domestiseringen av hunder, og spesielt i seleksjonen som har foregått i moderne tid, mener forskerne. Det støttes av tidligere observasjoner som viser at ulver er født og oppvokst i fangenskap, heller ikke knytter seg til mennesker slik moderne hunderaser gjør.

Kilde: 

Comparison of owner-reported behavioral characteristics among genetically clustered breeds of dog (Canis familiaris)

Facebook
Twitter
LinkedIn