Administrasjon

Hun om Hund er registrert i Enhetsregisteret under foretaksnavnet Emma Mary Garlant

Organisasjonsnummer: 913 636 104 MVA

Adresse: Sandertunet 15 1400  SKI

Kontonummer: 15060477466

Telefonnummer: 481 30 698

E-post: emma@hunomhund.no