Vilkår Hun om Hund Medlemskap

Vilkår Venn

1. Medlemskapet følger personen som melder seg inn.

2. Fordi hvert medlemskap gjelder i ett år fra innmelding, og ikke fra årsskifte til årsskifte, kan visse tjenester/fordeler øke i pris eller bli borte i løpet av medlemstiden.

Vilkår Kollega/Oppdretter

1. Medlemskapet følger personen/foretaket/klubben/foreningen/oppdretteren.

2. Eventuelle andre avdelinger eller partnere kan ikke nyttiggjøre seg av medlemskapet. Hvis f.eks. «Hundeskolen for alle» har avdelinger i både Oslo og Trondheim, må begge avdelingene melde seg inn, hvis begge avdelingene vil nyttiggjøre seg av medlemskapet.

3. I tilfeller der foreninger eller klubber, melder seg inn, er det kun personene i styret, eller andre utvalgte personer, som kan nyttiggjøre seg av medlemskapet. I tilfeller der hundeskoler melder seg inn, kan alle instruktørene (i den bestemte avdelingen) nyttiggjøre seg av medlemskapet.

4. Dere kan ikke endre materialet dere har tilgang til.

5. Hvis dere selv lager en PDF eller lignende av en artikkel fra hunomhund.no, må alltid «Skrevet av Emma Mary Garlant (Hun om Hund)» legges til.

6. Dere kan ikke selge materialet dere har tilgang til.

7. Dere kan som hovedregel ikke publisere materialet på egen nettside eller sosiale medier, f.eks. hele artikler. Unntaket er grafikkene. Disse kan dere gjerne publisere både på sosiale medier og egne nettsider, enten som selvstendige innlegg eller som del av egne innlegg.

8. Fordi hvert medlemskap går over ett år fra innmelding, og ikke fra årsskifte til årsskifte, kan nødvendigvis visse tjenester/fordeler øke i pris eller bli borte i løpet av medlemstiden.

9. Personen som bestilte medlemskapet, står som min kontaktperson og er ansvarlig for at vilkårene følges, med mindre annet oppgis.

Vennlig hilsen Emma Mary Garlant (Hun om Hund)