Hun om Hund godtar ikke mobbing

Da jeg begynte arbeidet med Hun om Hund i 2015, var jeg innstilt på å møte mange forskjellige mennesker og meninger i kommentarfeltene. Det har jeg gjort, og det er jeg glad for. Og i løpet av tiden som har gått, særlig de siste månedene, har vi hatt mange konstruktive diskusjoner på Facebook. Det gjør meg stolt!

Jeg har forsøkt å være mitt eget ansvar bevisst i denne sammenheng, i min måte å starte tråder på og svare de som kommenterer. Jeg vil at alle og enhver skal føle seg trygge når de uttaler seg, at flere skal tørre å gjøre det. Nå vil jeg derfor videreføre dette arbeidet, ved å innføre én enkel regel:

1: Vær grei

Det betyr at jeg ikke godtar mobbing, maktmisbruk eller personangrep i mine kommentarfelt. Det gjelder særlig kommentarer rettet mot andre i kommentarfeltet. Det er selvsagt lov å være uenige med hverandre, det er både interessant og nødvendig. Og som biolog er jeg kanskje mer enn andre opptatt av at vi alltid skal kunne stille kritiske spørsmål. Men vær grei! Bidra til å bedre debattklimaet i hundeverdenen.

Et godt tips er å spørre seg selv: «Hvorfor kommenterer jeg nå?» Hvis svaret er at man vil få ut frustrasjon eller aggresjon, eller bare ønsker å være litt kjip, så ikke gjør det. Vent heller til du har følelsene under kontroll og kan formulere en saklig kommentar.

Vennlig hilsen Emma Mary Garlant (Hun om Hund)

12.01.2018

#VærGrei