Hvordan stoppe atferd uten å si «nei!»

Fagstoff og tips

Hvordan stoppe atferd uten å si «nei!»

Belønningsbasert trening baseres på å belønne ønsket atferd. Uønsket atferd ignorerer vi eller sørger for at ikke skjer i det hele tatt, alt ettersom hva som er mest hensiktsmessig.

Men noen ganger må vi naturligvis også stoppe atferd. For eksempel hvis hunden har noe skadelig i munnen eller er på vei til å gå ut i veien.

Den gammeldagse måten er å si et mer eller mindre truende «nei!», som jo betyr «slutt med det du driver med, ellers skjer det noe kjipt».

Men en smartere og mer sofistikert måte å gjøre dette på, er å lære hunden et ord som betyr «slutt med det du driver med, så skjer det noe bra».

Hva skal ordet være?

Først og fremst må man bli enig med seg selv og eventuelt andre hva ordet skal være. Selv har jeg valgt bruke hundenes navn. Men vær oppmerksom på at det kan være lurt å bruke et annet ord til dette, og bare bruke hundenes navn når vi omtaler hundene, spesielt hvis det er mange som har med hunden å gjøre. Se her: Gi hunden et dekknavn

Del 1: klassisk betinging

Begynn med å få hunden til å assosiere ordet med noe bra. Det gjør du ganske enkelt ved å si ordet og gi en godbit. Gjenta dette flere ganger, flere steder, i et par dager. Hvis hunden er veldig matglad, kan du bruke den vanlige maten istedenfor godbiter.

Hunden trenger ikke gjøre noe, du vil kun lage en assosiasjon mellom ordet og noe bra.

Del 2: operant betinging

Når hunden har lært assosiasjonen mellom ordet og noe bra, er det klart for å lære hunden at ordet betyr «slutt med det du driver med, så skjer det noe bra».

Begynn inne uten for mange forstyrrelser:

Så er det bare å øke forstyrrelsene:

Hvis hunden ikke reagerer, bare gå noen skritt tilbake i treningen.

Dette er nesten latterlig enkelt å begynne med, men for å få det til å sitte skikkelig og i alle situasjoner, må man selvsagt trene, trene, trene. Og trene enda mer.

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 18.12.2019 )