Hvorfor det er feil å la hundene «ordne opp»

Fagstoff og tips

Hvorfor det er feil å la hundene «ordne opp»

Fordi vi har endret hundenes evne til å kommunisere med hverandre.

Mye kommunikasjon mellom dyr i hundefamilien foregår gjennom det vi kaller visuell kommunikasjon. Kommunikasjon som skjer gjennom forskjellige kroppsposisjoner, reising og senking av bust, ørebevegelser, haleposisjoner osv.

Men domestisering, og spesielt den intense seleksjonen etter eksteriør (avl etter utseendet), som vi startet med på viktoriatiden, har gjort at hunder har mistet denne evnen til å kommunisere, i varierende grad.

En klassisk studie fra 1997 viste at evnen til visuell kommunikasjon er spesielt redusert hos hunder som ligner minst på ulver.

Alt i alt gjør dette hunder dårlige til å prate seg ut av konflikter, noe som i sin tur gjør at konflikter mellom hunder oftere ender i slåssing enn blant ulver, og slåssingen er mer intens.

Dessuten har hunder vansker med å bli venner igjen etterpå, de velger heller å unngå hverandre.

Konklusjon: Vi må ta ansvar når vi plasserer hunder sammen.

Her kan du se hvordan: Forebygging/behandling av aggresjon mellom hunder som bor sammen.

Kilder:

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 17.10.2019)

Pst! Meld deg på kurset Atferdsbiologi 1 (AB1), hvis du vil lære mer om hundens naturlige atferd! Info og påmelding her: Kurs