Trenger du bare ett argument mot bruk av straff? Her er det!

Fagstoff og tips

Trenger du bare ett argument mot bruk av straff? Her er det!

Timing.

Vi må aldri glemme at når vi enten belønner eller straffer hundene våre, så er det for å lære dem å henholdsvis utføre eller ikke utføre en bestemt atferd. Vi lærer hunden at en bestemt atferd fører til en bestemt konsekvens. Det er altså selve atferden vi belønner eller straffer.

Da er det helt avgjørende at belønningen eller straffen kommer akkurat i riktig øyeblikk! Ellers vil hunden aldri kunne forstå sammenheng mellom atferd og konsekvens.

Sannheten er at ingen av oss greier å time helt riktig alltid. Ingen! Det vil derfor alltid være situasjoner der vi administrerer konsekvensen i feil øyeblikk.

Med andre ord er det uunngåelig at vi noen ganger belønner eller straffer feil atferd. Enten belønne atferd vi egentlig ikke vil at hunden skal utføre, eller straffe atferd vi egentlig vil at hunden skal utføre. Og jo oftere vi gjør det, jo mer forvirrer vi hunden.

Men mens det å belønne hunden på feil tidspunkt ikke gjør noen skade …

… vil det å straffe hunden på feil tidspunkt så lett kunne føre til reinspikka dyremishandling.

Bruk belønningbaserte metoder. Hundene våre fortjener at vi tar hensyn til feilene vi gjør.

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 30.08.2018)