Vil ikke hunden ha godbitene? Det skyldes trolig stress

Fagstoff og tips

Vil ikke hunden ha godbitene? Det skyldes trolig stress

Vi bruker godbiter til mye i livet med hund. Grovt sett kan vi si at vi bruker dem for å lære hundene til å oppføre seg slik vi ønsker, som å ikke hoppe på folk (vi snakker operant betinging). Og vi bruker dem når vi vil gi dem en positiv assosiasjon til noe, f.eks. hvis hunden er redd for mennesker eller utagerer mot syklister (vi snakker klassisk betinging).

I alle tilfelle. Hvis hunden ikke vil ha godbitene, og du vet at hunden liker dem, så skyldes det som regel dette: stress.

Man må da ta noen skritt tilbake i opplegget sitt.

Dreier det seg om en hilsesituasjon, der hunden enten er redd eller bare veldig ivrig, må man øke avstanden. Dreier det seg om å få hunden til å ikke utagere mot syklister, må man øke avstanden. Dreier det seg om å klippe klør, må man gå enda mer gradvis frem.

Og så videre.

——————-

Gjør man ikke det, vil man få problemer med å komme noen vei med det man trener på eller jobber med.

Lesetips:

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 15.03.2018)