Kastrering gjør ikke hunder mindre aggressive

Forskning

Kastrering gjør ikke hunder mindre aggressive

Kastrering er mye brukt verden over som en metode for å både forebygge og behandle atferdsproblemer, deriblant aggresjon, hos både tisper og hannhunder. I Norge er det imidlertid ikke like vanlig, fordi paragraf 9 i dyrevelferdsloven i utgangspunktet setter et forbud mot det.

Trass i denne praksisen ellers i verden foreligger det svært lite vitenskapelig belegg for å si at det faktisk forebygger eller reduserer aggresjon. Det er relativt få studier som har undersøkt dette, og de få studiene som foreligger, gir motstridende informasjon.

I en studie utgitt i 2018 sammenlignet forskerne hunder som var kastrerte med intakte hunder, for å se om de fant forskjeller i aggresjon rettet mot 1) mennesker som hunden kjenner, 2) fremmede mennesker eller 3) andre hunder.

Forskerne brukte det velkjente spørreskjemaet, Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire (ofte forkortet til C-BARQ), utviklet av James Serpell m.fl. Spørreskjemaet, som besvares av eierne, er designet for å avdekke blant annet frykt og aggresjon hos hundene.

Studien inkluderer så mange som 13 795 hunder, og er den største av sitt slag.

Resultater

Forskerne fant ingen sammenheng mellom kastrering og aggresjon mot 1) mennesker som hunden kjenner eller 3) andre hunder. De fant derimot en svak sammenheng mellom kastrering og aggresjon rettet mot 2) fremmede mennesker. Men dette skyldes noe spesielt: Hundene som hadde blitt kastrert når de var mellom 7 og 12 måneder gamle, var hele 26 % mer sannsynlig å være aggressiv ovenfor fremmede mennesker enn hundene som ikke var kastrerte. De fant ikke denne sammenhengen hos hunder som var kastrert på andre tidspunkt.

Konklusjon

Forskerne skriver i den vitenskapelige artikkelen at det er vanskelig å forklare hvorfor de fant den enorme økningen i aggresjon mot fremmede mennesker når hundene var kastrerte mellom 7 og 12 måneder. De påpeker at det kan komme av de statistiske analysene som ble brukt, men at det er like mulig at kastrering i denne alderen skaper en varig frykt for fremmede mennesker.

De konkluderer at funnene uansett ikke støtter ideen om at intakte hunder er mer aggressive sammenlignet med kastrerte hunder, og at det dermed ikke bør brukes som en metode for å forebygge aggresjon. Studien støtter heller ikke oppfatningen om at kastrering vil kunne redusere aggresjon hos hunder som allerede er aggressive.

Kilder:

Aggression toward Familiar People, Strangers, and Conspecifics in Gonadectomized and Intact Dogs

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 02.03.2018)