Forskning sier: Dra på valpekurs

Forskning

Forskning sier: Dra på valpekurs

Valper går gjennom en sosialiseringsperiode, som inntrer allerede i 3-ukersalder og avsluttes når valpen er 12–14 uker gammel.

I løpet av denne korte perioden bør de sosialiseres, altså ha opplevd mange hunder og mennesker, og de må miljøtrenes. Det vil si bli eksponert for stimuli som ellers kan utløse frykt senere. Hvis ikke er det stor sjanse for at hunden for resten av livet får problemer med å omgås andre hunder og mennesker, og de kan lett reagere med frykt på ukjente stimuli, slik som høye lyder.

Et viktig og interessant spørsmål er derfor hvorvidt det å delta på valpekurs har noe å si.

I en studie fra 2013 så forskerne på sammenhengen mellom deltagelse på valpekurs, som valpene deltok på før de fylte 4 måneder, og forekomsten av atferdsproblemer. De fant at hundene som var på valpekurs én time hver uke i seks uker, både var mer oppdragene (tok kommandoer) og de viste en mer positiv respons på fremmede mennesker enn de andre hundene.

I en amerikansk studie, som ble publisert i desember i fjor, ville forskere se om det er faktorer som skiller de som drar på valpekurs og de som ikke gjør det. De ville se på faktorer som angår både valpene og eierne.

Metoder

Valpene og deres eiere ble rekrutterte når de var yngre enn 20 uker gamle. Da valpene hadde fylt 20 uker, fikk eierne tilsendt spørreskjema med en rekke spørsmål de skulle besvare.

Til sammen 296 valper deltok.

Resultater

Resultatene viser at ca. halvparten av valpeeierne (49 %) deltok på valpekurs. Det var forskjeller mellom de som hadde vært på kurs og ikke.

Valpene som hadde vært på valpekurs (sammenlignet med de som ikke hadde vært det):

–Hadde møtt flere mennesker da de var i alderen 10–20 uker.

–Hadde møtt flere hunder da de var i alderen 14–20 uker.

–Hadde opplevd flere stimuli, slik som store lastebiler og sirener.

–Hadde opplevd flere mennesker som kom på besøk.

–Var mindre redde for høye lyder, slik som lyden av torden og støvsugeren.

Det var også forskjeller i hvilke treningsmetoder eierne brukte.

Eierne som deltok på valpekurs (sammenlignet med de som ikke gjorde det):

– Var mer tilbøyelig til å bruke belønningsbaserte metoder.

– Var mindre tilbøyelige til å bruke straffbaserte metoder.

–Hadde gjort undersøkelser om valper på forhånd.

–Hadde høyere inntekt.

–Hadde ikke barn (nesten dobbel så stor sjanse).

–Bodde i et tettbebygde strøk kontra mer landlig.

I tillegg fant de at det var flere av eierne som brukte positiv straff (ubehag/trusler) som oppga at de hadde fryktsomme valper sammenlignet med de som ikke brukte slike metoder. Noe som for øvrig er i samsvar med to oversiktsartikler som ble utgitt i fjor.

Konklusjon

Det er selvsagt viktig å merke seg at ingen av disse resultatene viser årsakssammenhenger. Med andre ord: Vi kan ikke si noe om hvorfor vi ser disse forskjellene, bare at vi gjør det. Det er også tvilsomt hvor representativt utvalget var. Det var et såkalt bekvemmelighetsutvalg, altså var nok alle disse menneskene mer opptatt av hunder enn gjennomsnittet. Dessuten er det ikke slik at mangel på sosialisering og miljøtrening er den eneste årsaken til atferdsproblemer.

Forskerne konkluderer allikevel med at resultatene viser at valpekurs er viktig for at valpene skal få tilstrekkelig sosialisering og miljøtrening.

De skriver:

«This highlights the need for veterinarians and other animal care professionals to educate puppy owners about the importance of early puppy socialization, socialization classes, and positive reinforcement– based training and assist puppy owners in accessing reliable resources for this information. Future research on the appropriate number of exposures required during puppyhood to effect long-term social development (ie, behavior) of dogs would further benefit veterinarians and other animal care professionals in educating puppy owners on early puppy socialization.»

Lesetips:

Kilder:

(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 19.03.2018)

Pst! Denne artikkelen er helt åpen og gratis å lese for alle, i likhet med de andre artiklene jeg skriver her. Slik skal det alltid være. Men hvis du liker det jeg gjør og ønsker å støtte arbeidet mitt, blir jeg veldig glad hvis du melder deg inn i Hun om Hund Vennskap.