Kastrerte hunder er mer aggressive og fryktsomme

Forskning

Kastrerte hunder er mer aggressive og fryktsomme

Stanley Coren er et kjent navn i hundeverden. Han en professor i psykologi med en egen spalte om hunder i tidsskriftet Psychology Today. I en artikkel fra februar i år tok han for seg to studier som har undersøkt korrelasjoner mellom kastrering og atferd.

Begge studiene brukte et spesielt spørreskjema, Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire (ofte forkortet til C-BARQ), utviklet av James Serpell m.fl. Spørreskjemaet, som besvares av eierne, er designet for å avdekke blant annet frykt og aggresjon hos hundene.

De to studiene, som til sammen besto av 15 984 hunder, viste at kastrering var forbundet med økt sannsynlighet for at hunden var både aggressiv og fryktsom.

Dette så man både blant tisper og hannhunder, i følge Stanley Coren sin artikkel, og den eneste forskjellen mellom kjønnene var tidspunktet for når hundene ble kastrert; blant hannhundene hadde alder ingen betydning, men for tispene økte sannsynligheten for at de var aggressive betraktelig hvis de var under ett år gamle da de ble kastrert.

Det er viktig å huske at dette er korrelasjoner, det viser ikke årsakssammenhenger.

Kilde: 

https://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201702/are-there-behavior-changes-when-dogs-are-spayed-or-neutered


TEMAER: atferdsproblemer, aggresjon, fryktkastrering, stress


(Skrevet av Emma Mary Garlant, publisert 12.07.2017 )